Trähus, hållbarhet och naturnära gemenskap när Jönköping växer

Jönköping växer och bygger för framtiden, och i området Åsen ska ett hundratal nya hem byggas. Nu står det klart att det blir White Arkitekter som, tillsammans med fastighetsaktören Tornet tilldelas markanvisningen. I det vinnande förslaget har White ritat ett helt område i trä – där stadsvillor integreras med den grönskande omgivningen och flera unika idéer, så som ett gemensamt växthus och en social fruktlund sätter sin prägel.

Jönköpings kommun har en stor inflyttning – därför behövs nya, attraktiva bostäder. Väster om centrum ligger det 13 000 kvadratmeter stora Åsen, där ett nytt område med plats för omkring 100 bostäder ska växa fram. Jönköpings kommuns markanvisning för Åsen har väckt stort engagemang – och nu står det klart att markanvisningen går till White Arkitekter och Tornet AB. Goda nyheter, särskilt för den som gillar trä:

Vi är så glada att vi fått det här förtroendet, och ser fram emot att vara med och bygga ut Jönköping! Jönköping är en trästad, och vi vill bevara den känslan. I vårt förslag har vi skapat ett helt nytt område, helt i trä, som verkligen hänger samman med staden. På White har vi gjort studier som visar att vi mår bättre i trähus. Det vill vi ta till vara på här.
Jan Larsson, ansvarig arkitekt

I det vinnande förslaget har White skapat nydanande stadsvillor för flera familjer, som delas upp på två till sex lägenheter per plan. Dessa hus byggs i massivt trä rakt igenom. Invändigt finns synliga träbjälkar och öppna ytor där träet får ta plats och även utvändigt är träkänslan i fokus. Husens träfasader går i vackra toner – från falurött, till slamfärg som får åldras naturligt.

 

Gemenskap är ett av ledorden, och förutom traditionella gemensamma utrymmen så har man också hittat nya, kreativa lösningar för att bygga för umgänge. Utmed hela området skapas ett grönt flöde, där unika, sociala och hållbara idéer tar plats så som ett gemensamt växthus för de boende, en fruktlund dit alla är välkomna, en porlande bäck som binder ihop – och därtill plats för lek och umgänge. White hoppas att det gröna stråket kan bidra till god grannsämja, och ge de boende en närhet till naturen.

Vi måste börja jobba mer med trä! Jag är glad att vi nu får chansen att skapa ett helt område i trä. Trä är ett koldioxidneutralt, och är egentligen det enda riktigt hållbara byggmaterialet vi har. Ska vi klara av miljöutmaningen och verka för en hållbar framtid tror jag att trä är det absolut bästa alternativet!
Jan Larsson, ansvarig arkitekt

White har genomgående månat om att det nya området ska smälta in i de befintliga omgivningarna, vilket de gröna lösningarna bidrar till. Växtligheten går som en röd tråd genom hela förslaget. Husens gårdar får breda ut sig, och privata förträdgårdar växer in i gemensamma grönområden. I förslaget bäddas dessutom områdets parkeringsplatser in i det gröna, vilket ytterligare förstärker känslan av att vara nära, eller rentav i, naturen.

 

I planen finns också utrymmen som möjliggör för små, lokala verksamheter att integreras i bostadshusen. Allt från frisersalonger, till keramikverkstäder till kontorshotell skulle här kunna samsas med de boende. Ytterligare ett sätt att ge området en stark gemenskap.

 

I arbetet med förslaget har Whites kontor i Göteborg och i Halmstad samarbetat. De två västkustkontoren kompletterar varandra, och resultatet är ett kreativt och smart förslag med många nya idéer.

 

Kommunens plan är att byggstart ska ske redan inom ett år, och även om det vinnande förslaget förmedlar känslan och visionerna för området, så är det också flexibelt och kan anpassas under resans gång. White är med i hela processen, och verkar för att Åsen ska bli ett levande, grönt och innovativt område med hållbara boenden anpassade för framtiden.

Dela gärna!