Träffa White på Frihamnsdagarna i Göteborg!

White Arkitekter har varit en del av Göteborgs stadsutveckling ända sedan kontoret startade på Magasinsgatan för över 70 år sedan. För tredje året i rad bjuder nu White in till ett dynamiskt och utforskande samtalstorg – en mötesplats som låter besökarna på Frihamnsdagarna delta i diskussionen om stadens utveckling.

På Frihamnsdagarna, som äger rum mellan den 31 augusti och 2 september, kan man både samtala om den hållbara stadsutvecklingen, men också utforska den i praktiken. Tidigare år har besökarna spikat fast sina visioner i en karta över Göteborg och hängt upp önskemål om stadens utveckling i ett framtidsträd. Även i år ligger fokus på framtidens stad, men med inspiration från historien. Till Samtalstorget 2023 tar White med sig ett av framtidens viktigaste byggmaterial – lera. Ett nygammalt material som kan spela en stor roll i resurssnåla byggprojekt framöver. Nyfiken? Välkommen till Samtalstorget för att testa att labba med lera.

Kom och träffa oss!

Under Frihamnsdagarna bjuder White in till flertalet intressanta seminarier med fokus på stadens utveckling och arkitektur. Dessutom bjuds Frihamnsdagarnas besökare till Whites samtalstorg under hela festivalen. Här finns Whites experter på plats under dagarna för att samtala med besökarna – och utforska lerans potential tillsammans. Välkomna förbi!

Torsdag 31 augusti

Kl. 09-10 | Så kan vi accelerera den gröna omställningen | Scen: Ebbe

Kl. 15-16 | Stadens identitet och attraktivitet – vilken stad vill vi ha? | Scen: Greta

Fredag 1 sepember

Kl. 09-10 | Om lera – det bortglömda byggnadsmaterialet | Scen: Greta

Kl. 09-10 | Vad är värdeskapande tidlös design – och hur blir den till? | Scen: Jan

 

Läs mer om varje seminarium nedan!

Grön omställning i Göteborgs centrala älvrum. Visualisering: Daniel Hultman, White

Program för våra seminarier

Torsdag 31 augusti kl 09-10
Scen: Ebbe

Seminarium: Så kan vi accelerera den gröna omställningen

Att minska byggbranschens klimatutsläpp står högt upp på mångas agenda. För att lyckas måste den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster prioriteras i våra städer. Under seminariet diskuterar de inbjudna talarna vad som krävs för att accelerera den gröna omställningen – med utgångspunkt i allt från ekonomiska incitament och tydliga målformuleringar till inspirerande exempel och nya arbetssätt. Det bjuds på såväl internationella utblickar som lokala exempel. Seminariet arrangeras som ett förseminarium till IFLA World Congress, världens största årliga konferens för kollegor inom landskapsarkitektur och stadsplanering i samarbete med Sveriges arkitekter.

Talare:
Haileselassie Medhin, PhD in Economics and Director of Strategy and Partnerships for Africa, World Resources Institute, The Hague (NL)
Agnes Sandström, landskapsarkitekt och expert biologisk mångfald, Ecogain, Uppsala (SWE)
Wouter Lengkeek, PhD in Marine biology and Director, Waardenburg Ecology, Culemborg (NL)
Charlotta Råsmark, landskapsarkitekt och expert blågrön infrastruktur, White Arkitekter i Göteborg (SWE)

Moderator: Louise Didriksson, landskapsarkitekt och utvecklingsansvarig Landskap, White Arkitekter.

Seminariet hålls på engelska och går även att följa online här via Youtube.

Torsdag 31 augusti kl 15-16
Scen: Greta

Seminarium: Stadens identitet och attraktivitet – vilken stad vill vi ha?

En stad som känns inbjudande, attraktiv och trygg kräver att många olika beståndsdelar samspelar. Inte minst är det offentliga rummets utformning en viktig pusselbit. Den inbjudna panelen, som består av representanter från Göteborgs Stad och experter på arkitektur och stadsplanering diskuterar under samtalet vad som faktiskt skapar värden i staden – och hur en ökad trygghet och gemenskap kan främjas av igenkänning, över tid och rum. Vilken roll spelar stadens identitetsskapande ikoner för vår upplevelse av det offentliga rummet? Och hur kan vi forma en stad som ger mervärden till folks vardag, och gör medborgarna stolta?

Medverkande:
Johannes Hulter (S), stadsbyggnadskommunalråd
Karin Pleijel (MP), ordförande Göteborgs Miljö- och klimatnämnd
Lisa Wistrand, kulturgeograf White Arkitekter
Jacob Sahlqvist, Kontorschef White Göteborg

Moderator: Mark Isitt – journalist, författare & arkitekturkritiker

Fredag 1 september kl 09-10
Scen: Greta

Seminarium: Om lera – det bortglömda byggnadsmaterialet

Lera – ett nygammalt material som kan spela en stor roll i framöver. Det är cirkulärt, resurssnålt och det finns rakt under våra fötter. Till detta seminarium har White, tillsammans med medarrangören HSB Living Lab, bjudit in experter på lera för att diskutera materialets potential. I dagens moderna byggprocesser har det till stor del glömts bort, trots att människan har byggt bostäder av lera i tusentals år. I ett av stadens mest tongivande stadsomvandlingsprojekt: Västlänken handlar mycket om lera. Miljontals kubikmeter lera ska fraktas bort från Göteborg för att göra plats för ny infrastruktur och byggnader. Under samtalet diskuterar panelen om det i själva verket är så att den blålera som Göteborg vilar på kan bli en värdefull tillgång som hållbart byggmaterial.

Medverkande:
Angélica Karlsson, Stadsfastighetsförvaltningen
Ásgeir Sigurjónsson, Earthlab
Johan Jönsson, White Arkitekter
Niklas Ekstorm, Peab

Moderator: Emma Sarin, HSB Living Lab

 

Fredag 1 september kl 09.40-10
Scen: Jan

Seminarium: Vad är värdeskapande tidlös design – och hur blir den till?

Hur skapas tidlös design i staden och vad tillför den sin omgivning? Under seminariet diskuterar Designnestorn Olle Andersson berättar om hur design kommer till i samtal med Jacob Sahlqvist, arkitekt och kontorschef Göteborg på White Arkitekter. Jacob har tidigare bland annat varit ordförande för Sveriges arkitekter. Olle Andersson är en celebritet inom svensk inredningsarkitektur och designers, och har varit verksam i ett flertal länder som professor, lärare och formgivare. Olle Andersson erhöll under 80- och 90-talen utmärkelsen ”Utmärkt Svensk Form” sammanlagt 19 gånger.

Kontaktperson

Ola Wiklund

Ola Wiklund

Marknadsansvarig Göteborg

Göteborg

+46 31 60 86 71

Dela gärna!