The stage is set – White kammar hem vinsten om framtidens Stadshall i Lund

White har fått förtroendet att utveckla Stadshallen i Lund. Genom det vinnande tävlingsbidraget ”The stage is set”, öppnas Stadshallen upp mot staden och blir en självklar mötesplats för Lundabor och besökare – samtidigt som den kulturhistoriska byggnadens arkitektur förvaltas och utvecklas.

Av totalt sextio bidrag vann White den internationella tävlingen. Uppdraget innebär både nybyggnation och renovering av den befintliga byggnaden.

 

Juryns motivering lyder: ”The stage is set aktiverar Stadshallen i sin helhet och låter byggnadsensemblen bli just den nod och samlingsplats för kultur som programmet efterfrågar. Med ett konsekvent genomfört grepp skapas en generös palett av robusta lösningar som tillåter både anpassning och framtida utveckling.”

”Vi är otroligt glada och stolta över att få fortsätta med arbetet att utveckla Stadshallen. De stora utmaningarna har varit balansen att förvalta och utveckla Klas Anshelms byggnad och arkitektur, och samtidigt få med alla delar i det omfattande programmet – det var mycket man önskade få in i byggnaden,” säger Rebecka Wijk, ansvarig arkitekt.

Med ett konsekvent genomfört grepp skapas en generös palett av robusta lösningar som tillåter både anpassning och framtida utveckling.
Juryn

I Whites tävlingsbidrag föreslås att det nya entréplanet får öppna ytor för utställningar och evenemang, ny reception, en restaurang med uteservering samt flera nya entréer. Garderoben som idag finns på entréplan placeras i källaren där en ny scen även tar plats.

 

Kontorsbyggnaden öster om Vårfrugatan kommer att fungera som en servande byggnad med backstageytor. Byggnaden förbinds med Stadshallen genom två passager i glas ovan mark. Sessionssalen får ny, flexibel inredning och utomhusscenen flyttas från entrétaket till Stortorget.

Dela gärna!