Tävlingsförslag – ny skola i Kyrksten

När vi blev inbjudna i Storfors kommuns tävling för att gestalta en ny skola, förskola och idrottshall i Kyrksten tog vi fram ett förslag som skapar en inkluderande miljö som understödjer lärande och erbjuder en rik vardag och fritid för alla invånare i området.

Visionen var att skapa en skola och förskola som är förändringsbar och hållbar över tid med en unik gestaltning som ger stolthet till invånare och kommun. En mötesplats och ”vardagsrum” som förenar det befintliga Kyrksten med framtiden.

Ett väldigt spännande projekt där kommunen valt att gå emot strömmen och satsat på en ny skola mitt i byn för att skapa ett nytt viktigt nav för alla invånare.
Kristina Philipson, arkitekt på White.

Genom skolans form har vi skapat en omfamnade skolgård där alla kan känna sig trygga och där skolans entrésida bildar en plats i Kyrksten att mötas på. Skolan ger ”ringar på vattnet” som fortplantar sig ut på förskolegården, på parkeringen och på den nya entré- och mötesplatsen i Kyrksten.

Entréplatsen, skolgården och byggnaden bubblar av liv under stora delar av dagen. Allt som sker här: möten, lärande, nya bekantskaper, träning, gråt och skratt, blir till erfarenheter att bära med sig hem och som ger ekon ut till samhället och sprider sig som ringar på vattnet.
Klara Frosterud, ansvarig arkitekt på White.

Hållbarhet, såväl social som ekologisk och ekonomisk genomsyrar hela tävlingsförslaget. Delar av byggnaden öppnas upp för föreningsliv, andra samhällsfunktioner och kultur vilket bidrar till samverkan, erfarenhetsutbyte och effektiv användning av lokalerna. Skolan bidrar till att utveckla omgivningen, så att helheten blir större än de enskilda delarna. En öppen skola tillför ökad trygghet.

 

Den smarta och rationella gestaltningen gör förslaget konstandseffektivt trots en unik och specifik form.

Byggnaden är utformad med robusta och giftfria material samt med mycket goda förutsättningar att bli en klimatneutral skola. Med lokalt förankrade material som trä, sten och ängstak blir mötet med landskapet både naturligt och vackert.

Contact Person

Klara Frosterud

Klara Frosterud

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 26 07

Dela gärna!