Nya akutvårdsbyggnaden vid Danderyds sjukhus invigs idag

Nu invigs den nya akutvårdsbyggnaden vid Danderyds sjukhus som ett viktigt steg i sjukhusets fortsatta utveckling. White har utformat byggnaden som är en del i en av Region Stockholms största satsningar någonsin på hälso- och sjukvården.

Arkitektur och landskapsplanering utgår från evidensbaserad design. Tydlig orienterbarhet, god tillgång till dagsljus och lummig grönska skapar en omsorgsfull miljö för patienter, personal och anhöriga.

Det är fint att äntligen få se den nya byggnaden tas i bruk av patienter och personal – en högtidsstund för oss arkitekter som engagerat oss i projektet.
Helena Polgård Nygren, ansvarig arkitekt på White

2015 togs första spadtaget för den nya akutvårdsbyggnaden som ingår i en omfattande ny- och ombyggnation av Danderyds sjukhus genomförd av Locum, Region Stockholms fastighetsbolag. Akutvårdsmottagningen består av sju våningsplan där verksamheterna finns samlade för att ta hand om patienter dygnet runt, året runt.

Att få ihop kravbilden för en sådan här komplex byggnad är en utmaning. Genom ett nära samarbete med alla involverade i projektet har vi skapat bästa möjliga förutsättningar för en patientsäker och effektiv vård.
Jonas Ståhl, tf. projektchef på Locum

Nyckeln lämnades i maj över till Danderyds sjukhus, samtliga verksamheter har flyttat in och byggnaden har varit i full drift sedan 6 oktober. Den nya akutvårdsbyggnaden är dimensionerad för 95 000 patienter per år och de 1000 medarbetare som ska arbeta här.

Medarbetarna har varit med från allra första början och utformat lokalerna tillsammans med arkitekterna. Det här är ett lyft för medarbetarna som får en betydligt bättre arbetsmiljö, säger Ingela Lundberg, chef för programkontoret vid Danderyds sjukhus.
Ingela Lundberg, chef för programkontoret vid Danderyds sjukhus

Akutvårdsbyggnaden vid Danderyds sjukhus är preliminärt certifierad enligt Miljöbyggnad Guld. Grönskande gårdar, trädplanteringar och gröna tak bidrar både till en ökad biodiversitet och till att uppnå de höga hållbarhetsmålen.

 

Stockholms län är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. För att möta dagens och framtidens vårdbehov genomför Region Stockholm en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. En satsning som ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder. En central del är att länets sjukhus byggs om och byggs ut. Nya byggnader med moderna lokaler, ny teknik och modernisering av befintliga byggnader skapar fler vårdplatser och vårdtillfällen samt ger vårdens medarbetare förutsättningar att arbeta på nya sätt.

Nya akutvårdsbyggnaden vid Danderyds sjukhus

Fastighetsägare: Region Stockholm. Byggherre och fastighetsförvaltare: Locum. Byggnaden är på totalt 27 500 kvm fördelat på 7 våningsplan. Här finns 10 intensivvårdsplatser och 8 intensivvårdsplatser för hjärtpatienter, 12 operationssalar och 24 vårdplatser för postoperativ vård. Konstnärlig gestaltning, bilden: Viktor Rosdahl – På andra sidan stranden. Foto: Anders Bobert.

 

Läser mer om den nya akutvårdsbyggnaden vid Danderyds sjukhus här.

Ansvarig arkitekt

Helena Polgård Nygren

Helena Polgård Nygren

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 26 80

Dela gärna!