Systemhandling inlämnad för stadsstrand och ny Lungegårdspark i Bergen

Projektet Stadsstranden och nya Lungegårdsparken ska bli Bergens nya offentliga lounge. Området ligger centralt i den innersta delen av Store Lungegårdsvann och är en viktig förbindelse mellan stadsdelarna Bergenhus och Årstad. Bortsett från bergssidan är det den enda passagen på östra sidan av Store Lungegårdsvann där det går att gå och cykla in och ut ur centrum.

Under våren 2020 utlyste Bergen kommune en planerings- och designtävling för stadsstranden och den nya Lungegårdsparken i Bergen. Vi gick segrande ur tävlingen tillsammans med våra samarbetspartners dipl.Ing. Florian Kosche och AFRY.

 

Fram till hösten och vintern 2020/2021 har tävlingsförslaget bearbetats i en omfattande systemhandling. Parallellt med processen har en delaktighetsstrategi implementerats i samarbete med det lokala Wildcard-kontoret OK Kontor, där invånarna i Bergen har haft möjlighet att påverka resultatet genom bland annat ett antal workshops.

Vår design för projektet bygger på tre huvudstrategier:

 

  1. Rengör och öppna vattentillförseln. För att säkerställa bästa möjliga vattenkvalitet renas vattnet i tre olika reningsvikar – Regnviken, Hansaviken och Stareviken.
  2. Utveckla en robust grundstruktur som både skyddar, strukturerar och formar landskapet.
  3. Fyll strukturen med goda och tillgängliga förbindelser för fotgängare och cyklister, samt ett brett utbud av urbana utrymmen med mötesplatser, funktioner, natur och upplevelser.

 

Stadsstranden och nya Lungegårdsparken bygger på att människan kommer att vara i, vid och på vattnet. Grundläggande för alla demokratier är att underlätta offentliga platser med rum för sammankomster och möten – platser där invånarna själva kan fylla innehållet, såsom bad, dykning, paddling, fiske, promenader eller helt enkelt bara observera.

 

Strukturer och element planeras också under och på vattnet som kan underlätta bättre vattenkvalitet och bidra till att skapa fungerande ekosystem för tång, kelp, musslor och vilda djur.

 

I den nya parken kommer det att finnas ett antal nya platser av olika storlekar och program som kommer att bli stadens nya attraktiva mötesplatser – både i stunder av lugn och ro, aktivitet och lek, umgänge samt fest eller demonstration. Bergens nya stadsstrand och stadspark blir stadens nya offentliga lounge.

 

Uppdraget utfördes på uppdrag av Stadsmiljöbyrån i Bergens kommun. Projektet kommer att fortsätta i detaljfasen under hösten 2021 och beräknas vara klart 2024/2025.

Dela gärna!