STED – ett ”livscykelverk” av nordiska arkitekter och akademier

Under sommaren lanserades boken Informing Sustainable Architecture – the STED project – en unik publikation som resultat av ett treårigt öppet forskningssamarbete. Fyra forskningsinstitutioner och fem skandinaviska arkitektkontor, däribland White, deltog i samarbetet, som också fått ekonomiskt stöd av forskningsstiftelsen ARQ. Projektet startade 2015 med stöd av Nordic Built Foundation, för att visa hur hållbar utveckling tar plats i själva designprocessen.

Whites representant i STED (The Sustainable Transformation and Environmental Design project) är Elise Grosse, som forskar i samverkansformer och co-creation och är hållbarhetsexpert på White.

 

Projektet syftar till att belysa arkitekturprocessen som den del av ett byggprojekt där den mest effektiva hållbara omställningen sker. Denna process är komplex och omfattar en mängd faktorer som platsens förutsättningar, kulturellt, socialt, geografiskt, ekonomiska förutsättningar, tekniska möjligheter och begränsningar, designteamets kunskaper och erfarenheter, bland mycket annat. Projektet har undersökt hur nya informationsteknologiska verktyg (ICT Information and Communications Technology) kan användas för att bredda kunskapsbildningen i designprocessen, och hur hållbara beslut kan grundas på data i tidiga designskeden.

 

STED jämför sig härmed med Vitruvius och Palladios böcker om arkitektur – det är hög tid att bygga vidare på den kunskapsgrundande systematik och de metoder som har definierat arkitekturprocessen sedan mer än ett årtusende. Idag är BIM och andra digitala verktyg den samlande platsen i ett designprojekt, och expertkunskapen som ingår i den modellen tillhör alla som ingår i processen. Hur vi på bästa sätt använder denna situation för att skapa mer hållbar arkitektur är huvudfrågan i STED-projektet: hur kan våra digitala processer stötta hållbarhet.

 

Det är högt ställda ambitioner som förpliktigar. Hur ser du på publikationen som helhet?

– Vi kallar boken för ”a scientific coffee-table book”! Det är halvt på skoj med mycket allvar: boken är bara toppen av isberget då den innehåller endast ett urval av de bästa ingående projekten, berättar Elise Grosse. Var och en av dessa kan läsaren dessutom fördjupa sig i, genom att scanna en QR-kod i boken som länkar vidare till de enskilda rapporterna och mer utförliga presentationer. Det var viktigt att göra en bok, en konkret och taktil sammanfattning av STED-projektet, men den följer egentligen inga regler om hur en forskningspublikation bör se ut.

 

Vi kallar boken för ”a scientific coffee-table book”! Det är halvt på skoj med mycket allvar: boken är bara toppen av isberget då den innehåller endast ett urval av de bästa ingående projekten.
Elise Grosse

De arkitektkontor som ingått i STED utöver White för Sverige, är norska Helen&Hard, danska Vandkunsten, finska OOPEAA och isländska Studio Granda. De akademiska deltagarna var Chalmers Tekniska Högskola CTH, norska NTNU, Danmarks Tekniska Universitet DTU, och CINARK Kunstakademiets Arkitektskole Danmark.

 

Hur har det varit att arbeta i projektet med ett så brett kontaktnät?

– Arbetet med STED har präglats av ett ovanligt gott och öppet samarbetsklimat, säger Elise. Det är precis vad den här sortens projekt behöver, en generositet och vilja att driva utvecklingen, både inom akademi och praktik och fördjupa kontakten däremellan.

Projektet presenterade under invigningshelgen av BLOX, det nya arkitekturcentret i Köpenhamn, under en välbesökt internationell konferens, där Elise Grosse föreläste under rubriken ’’From I-think to We-think! – collaboration and co-creation for innovating a sustainable environment’’. Under Almedalsveckan 2018 inspirerade STED-projektet till en workshop för att vidareutveckla de case som lagts fram i projektet, däribland Ecocanopy, ett kvarterstäckande klimatskal med innovativa byggmaterial och nytänkande design.

 

Informing Sustainable Architecture – the STED project har genomförts med medel från ARQ, Whites stiftelse för vetenskaplig forskning inom arkitektur, samhällsplanering, byggnadsplanering och projektering, med fokus på att stötta gränsöverskridande studier och projekt som förenar akademi och praktik.

Fakta

Informing sustainable architecture: the STED project

Förlag: Polyteknisk Forlag (Poly), Köpenhamn 2018

Red. Lotte Bjerregaard Jensen

Medverkande:  DTU (Danmark), CINARK /Kunstakademiets Arkitektskole (Danmark), NTNU (Norge), White Arkitekter (Sverige) , Vandkunsten (Danmark), Helen & Hard (Norge), Studio Granda (Island), OOPEAA

Dela gärna!