Stadsparken i Halmstad: ”En plats där livet äger rum”

På tisdag, 26 januari, presenteras arbetet om hur Norre Katts park, Norre port och Bastionen tillsammans kan utvecklas så att området blir en levande del av stadsmiljön. Arbetet grundar sig i en omfattande analys framtagen av White Arkitekter tillsammans med Halmstads kommun.

– Vi vill skapa en park där livet äger rum. Där man vill vara och där man får vara. En aktiv mötesplats, likväl där du kan finna lugn och ro. Med denna förstudie hoppas vi att parken, idag, till viss del, en bortglömd och outnyttjad plats, ska nå sin fulla potential, säger Karin Höök, ansvarig landskapsarkitekt på White i Halmstad.

Med vår vision sätter vi människan i centrum. Vi vill skapa en trygg och inbjudande park för Halmstadborna att vistas i dygnet runt, året runt.
Karin Höök, ansvarig landskapsarkitekt på White i Halmstad

Korsningen vid Fredriksvallsgatan och Norra Vägen får en ny entrémiljö med offentlig konst

Att omvandla området till en levande och attraktiv stadspark har krävt specialistkompetens. För att förstudien ska vara genomförbar, gedigen och förankrad har många kompetenser samarbetat. Från White kommer arkitekt, landskapsarkitekt, stadsplanerare, kulturgeograf, antikvarie och kalkylator. Även arkeolog från Kulturmiljö Halland samt konstruktör och geotekniker från WSP har ingått i teamet.

– Genom att synliggöra historien i Stadsparken tydliggör vi också hela Halmstads utveckling. Vi vill skapa en stadspark som är identitetsskapande för vår stad, en plats med dragkraft som är lustfyllt att vistas i både som Halmstadbo och turist, säger Michelle Bengtsson, arkitekt på White i Halmstad.

Områdets unika historia med flera lager, som sträcker sig från tidig medeltid fram till idag, är något som vi vill värna om och synliggöra!
Michelle Bengtsson, arkitekt på White i Halmstad

Det nära samarbetet med Halmstad kommun har resulterat i en övergripande strukturplan för hela stadsparken med två olika scenarios där Bastionen och Norre Port ingår.  En kalkyl är framtagen för strukturplanen och både scenarios för att stödja kommunstyrelsens beslutsprocess.

Nu ska beslut tas om hur visionen om Stadsparken tas vidare. Med stöd av förstudien kan kommunstyrelsen skapa sig en helhetsbild över hur Stadsparken kan utvecklas till att bli en levande del av stadsmiljön.

Kontaktperson

Karin Höök

Karin Höök

Landskapsarkitekt, Gruppchef

Halmstad

+46 35 15 24 17

Dela gärna!