Snugganparken nominerad till Östergötlands arkitekturpris

Priset delas ut den 26 februari på Sveriges Arkitekter Östergötlands årsmöte på Stadsbiblioteket i Linköping. En av de åtta nominerade är Snugganparken alldeles intill Stångån, mittemot Tannefors slussar i Linköping.

Platsen var tidigare relativt otillgänglig med stora höjdskillnader och var inte särskilt välbesökt. Den har nu rustats upp och byggts om och har bland annat kompletterats med planteringar, trappor, nya sittplatser, utegym, belysningsanläggning, lekytor och grillplatser.

White har varit ansvariga för att ta fram förfrågningsunderlaget för ombyggnaden och utvecklingen, där Snugganparken utgör en del av det rekreativa och viktiga stråket längs Stångån.

Utmaningarna i projektet har varit den kraftigt lutande terrängen ned mot ån som med hjälp av komplexa trapp- och mursystem och stabiliserande planteringar har gjorts tillgänglig för allmänheten.
Charlotta Davidsson, landskapsarkitekt

Snugganparken innehåller ett specialritat utegym med inriktning på övningar för street workout och slackline. Ett karaktärsfullt trappräcke, en portal i trä och upplysta bänkar och spänger för sitt och lek utgör viktiga gestaltande och rumsbildande element som tagits fram.

Tillsammans med WSP skapades ett belysningskoncept som framhäver parkens karaktär med specialritade armaturer, bland annat den belysta entrépelaren. Genom den ökade tillgängligheten kring Tannefors slussar med Snugganparken har nu Linköpingsborna ett växande vardagsrum kring Stångån mitt i Linköping.

Dela gärna!