Smartare gator ger levande stadsmiljöer – nu testas framtidsgator

Mer aktivitet, lek och rörelse i gaturummet och nya stadsmiljöer för alla. Det är visionen för Stockholms framtidsgator, ett pilotprojekt där tre utvalda gator intill skolor nu omvandlas till smarta gator med plats för strandhäng, odlingsglädje och lekfullt lärande.

Idag invigdes den första framtidsgatan, Hälsingegatan, av trafikborgarrådet Daniel Helldén och elever från Gustav Vasaskolan intill. Här får barn och unga, som annars har begränsat med utrymme på skolgården, tillgång till uteklassrum, sandstrand, insektshotell, studsmattor och en äventyrlig lekbana. Spacescape har tillsammans med White Arkitekter arbetat med utformningen av framtidsgatorna som en del av forskningsprojektet Smarta gator vid KTH, finansierat av Vinnova för att testa och förverkliga nya idéer i stadsmiljön.

Våra städer består av 20-30% gator och vi kommer att leva tätare i framtiden. Det finns en stor potential i att göra gaturummen mer mångfunktionella för att möta de samhällsutmaningar som finns idag. Det vi gör med framtidsgator är väldigt hands-on och kan användas som en guide för hur befintliga gator kan omvandlas till hälsosamma, klimatsmarta och jämlika stadsrum med hög kapacitet.
Tobias Nordström, ansvarig planeringsarkitekt från Spacescape

Ytor för fysisk aktivitet, skapande och odling, men också utrymmen där det går att sitta ner avskilt eller tillsammans, hänga och iaktta är centrala delar i framtidsgator. Erfarenheter från tidigare projekt med social hållbarhet som nyckelfaktor och urbana ekosystemtjänster har legat till grund för utformningen av framtidsgator.

Många av ungdomarna önskar sig grönska i närmiljön. Framtidsgator visar att det finns smarta lösningar för att skapa inkluderande miljöer och öka den biologiska mångfalden i våra städer. Att minska bilarnas dominans, göra plats för sociala möten och lyfta de ekologiska värdena är en transformation av gatorna som behöver starta här och nu.
Annie Söder, ansvarig landskapsarkitekt från White Arkitekter

Skoleleverna och allmänheten bjöds in under våren för att komma med idéer och synpunkter. Stor vikt har lagts vid att skapa en gata som så långt som möjligt uppfyller elevernas önskemål. Bland eleverna var plats för lek, studsmatta, odling, pingisbord och fontäner mest efterfrågat.

– Vi har skapat ett koncept för alla tre gatorna där hastighetssänkande åtgärder och maximering av ytorna för vistelse är själva utgångspunkten för designen. Tillfälligt utplacerade möbler, trädplanteringar, lekbanor, aktivitetsytor och mobilitetshubbar fungerar både som skydd och upplevelsevärden för de som använder platsen, säger Moa Rydell, ansvarig arkitekt från Spacescape.

Eleverna har kommit med många kreativa förslag på hur gatans golv skulle kunna omvandlas. Utifrån det har gestaltningsidéer arbetats fram med mönsterdesign och konstruktion för markmålningar. Ett startkit finns också framtaget för att inspirera barn och unga till eget skapande.

– Det roligaste med projektet är att det är barnen som är beställare! Vi har tillfört element som de kan lära sig av i en lek, på väg till och från skolan. Mönstren på Hälsingegatan är inspirerade av just Hälsingland, något som kan passa på platsen och samtidigt vara lite lekfullt, säger Caroline Lindqvist, landskapsarkitekt på White Arkitekter.

Hälsingegatan, Tjärhovsgatan och Parmmätargatan är de tre gator som görs om till framtidsgator under september, vilket betyder att de regleras till gågator med nya möbler, växter, lekutrustning och viss målning av asfalten. Utformningen av gatorna har gjorts i samarbete med Arkitektur- och designcentrum som har designat mobilitetshubbarna. Hälsingegatan kommer att finnas fram till december 2020 och Tjärhovsgatan samt Parmmätargatan står kvar till sommaren 2021. Läs mer på Stockholms stads projektsida för Framtidsgator.

 

– Att samarbeta med arkitekterna och få in värdefull forskning har varit helt ovärderligt. Både för att förstå lagar och regler men också för att driva den kreativa processen med fokus på visionen för smarta gator. Vi ser stora värden i att prova en mjukare utformning och driva beteendeförändring genom tillfälliga pilotprojekt som framtidsgator, säger Katarina Sahlin, projektledare för Framtidsgator från Stockholms stad.

 

 

Fotograf: Anders Bobert.

Dela gärna!