Se seminariet: Designprocess för minskad klimatpåverkan

Klimatförändringarna är ett faktum och hela Sverige, inklusive fastighetssektorn, bygg- och anläggning ska vara fossilfria år 2045. Den omställning som krävs för att nå detta mål kommer att påverka alla som är verksamma inom planering, fastighetsutveckling, arkitektur, teknisk konsultverksamhet och bygg. Ta del av seminariet som visades den 5 maj.

Under frukostseminariet fick vi ta del av några olika projekt som ligger i framkant beträffande begränsad klimatpåverkan.

Deltagare var:
Gustaf Lilliehöök, hållbarhetsstrateg, partner, NREP
Anders Tväråna, arkitekt, partner, White
Rickard Nygren, hållbarhetsstrateg, White
Anna Ågren, hållbarhetsstrateg, White
Martin Ehn Hillberg, kontorschef Stockholm, White

Byggnaders klimatavtryck begränsas framför allt genom:

  • Återbruk. Antingen genom att återbruka hela eller delar av stommar i befintliga hus, och också genom återbruk av material mellan fastigheter som byggs om. Goda exempel finns på detta i Danmark.
  • Material med återvunnen råvara, eller som ger låga utsläpp när de tillverkas.
  • Utformning som stödjer flexibilitet och långsiktigt brukande, vilket minskar behov av rivning och ombyggnad.

För att nå dit behöver vi:

  • Samarbeta för att lösa utmaningarna vi har. Vi behöver kliva in i nya roller, nya affärsmodeller och nya former för samarbete. Se till att anlita arkitekter och teknikkonsulter som arbetar agilt.
  • Ekonomiska modeller som gynnar bevarande och missgynnar rivning. Vi behöver detaljplaner som möjliggör bevarande och träbyggnation.
  • Sätta ett pris på klimatgasutsläppen i våra kalkyler. Runt 1000kr per ton CO2e är en bra nivå att börja på som nu provas.
  • Vara uppmärksamma på saker som uppstår under processen, som kan påverka klimatavtrycket negativt. En klimatbudget sätter ramarna för vilka utsläpp projektet ska hålla sig inom.

Tack till er som medverkade, både på plats i Stockholm och digitalt.

Seminarium: Designprocess för minskad klimatpåverkan

Var: Katsan, Whites kontor i Stockholm
Datum: Torsdag 5 maj
Tid: 8:00-9:00

Contact Person

Martin Ehn Hillberg

Martin Ehn Hillberg

Landskapsarkitekt, Kontorschef

Stockholm

+46 8 402 2612

Dela gärna!