Se webbinariet: Bygga nytt eller bygga om – Hur skapar vi en attraktiv skolmiljö med mervärde?

Den 3 december sändes vårt webbinarium där flera aktörer delade med sig av praktiska erfarenheter kring lokalplanering och skolbyggande. Här kan du se det i efterhand.

Sverige har ett stort behov av nya skolor samtidigt som många äldre skolbyggnader är dåligt anpassade för dagens verksamhet eller har omfattande renoveringsbehov. Det är stora investeringar som behöver göras oavsett om valet faller på att riva och bygga nytt, bygga om eller lägga till fler byggnader i en befintlig miljö. Många gånger är svaret inte att bygga alls utan att utnyttja sina lokaler smartare. Men hur vet man det? När är rivning oundviklig och vilka förutsättningar krävs för ett lyckat ombyggnadsprojekt? Hur skapar vi en attraktiv skolmiljö samtidigt som vi behåller hela eller delar av originalbyggnaderna och vilka vinster i tid, miljö och pengar kan det ge?

 

Vi presenterar två exempel från Umeå och Gävle där vi djupdyker i problem och möjligheter med olika angreppssätt.

 

Vill du veta mer om något av projekten? Hör av dig!
Maja Beskow i Umeå, Maria Olsson, White
Vägledning om förskolans och skolans fysiska miljö,Gunilla Fagerström, Boverket
Vasaskolan i Gävle, Fredrik Nilsson, White, eller Emma Björkenstam, Gavlefastigheter

Kontaktperson

Jonas Lindgren

Jonas Lindgren

Kommunikatör

Uppsala

+46 18 18 38 25

Dela gärna!