Sara Kulturhus vinner International Award for Wood Architecture

Bland 15 internationella träprojekt utsågs Sara Kulturhus till vinnare av the International Award of Wood Architecture under the International Forum for Wood Construction i Nancy. Det årliga priset syftar till att uppmärksamma framstående prestationer inom träarkitekturbranschen.

Med sina 20 våningar är Sara Kulturhus inte bara Skellefteås nya landmärke – det är också en av världens högsta träbyggnader som har väckt stor uppmärksamhet runt om i världen för sin hållbara design. Igår fick projektet ta emot International Award for Wood Architecture 2022 av internationell press specialiserade på träarkitektur.

Vi är hedrade över att få ta emot detta pris, vars syfte är att stimulera utvecklingen av innovativt arkitektoniskt tänkande med hjälp av trä. Sara Kulturhus väcker uppmärksamhet eftersom det är ovanligt högt och tillverkat av mycket trä. Men samtidigt är det ett väldigt lokalt projekt, sprunget ur byggden.
Oskar Norelius och Robert Schmitz, ansvariga arkitekter

Skellefteå har en lång tradition av träbyggande och en lokal träindustri, men många trähus försvann när stadskärnan moderniserades. Genom att kombinera den lokala trätraditionen med innovativ teknik och ingenjörskonst har stadens träarv nu förts in i en ny era. Det huvudsakliga målet vid utformningen av kulturhuset var att visa på möjligheterna att använda trä som byggnadsmaterial för komplexa höghus för att minimera branschens klimatavtryck.

I samband med byggbranschens klimatomställning har vi med Sara Kulturhus visat att det är möjligt att bygga hållbart och klimatneutralt även i stor skala och utan att kompromissa med estetiken. Det finns därmed ingen anledning att bortse från hållbara lösningar.
Robert Schmitz och Oskar Norelius

– Utmärkelsen är ett bevis på att vi i Sverige idag kan bygga stort och hållbart i trä med arkitektur i internationell toppklass. Med sina 20 våningarär Sara kulturhusvärldens högsta träbyggnad i antal våningar och ett kvitto på svensk träindustris kompetens. Utmärkelsen visar att vi har kommit långt inom träbyggandeti Sverige, säger Alexander Nyberg, jurymedlem i International Award for Wood Architecture och ansvarig för Nordens största arkitekturtidning Trä!.

Dela gärna!