Så vill unga tjejer att Fittja centrum ska se ut i framtiden

Just nu växer en pop up-kub fram på Fittja torg. Kuben är ett fullskaletest och resultat av det feministiska stadsplaneringsprojektet Urban Girls Movement, som vill förbättra flickors och unga kvinnors uppväxtvillkor i snabbt växande och socioekonomiskt utsatta, urbana områden.

Urban Girls Movements tes är att om en stad fungerar för flickor så fungerar den för alla. Under ett år har tjejer och unga kvinnor mellan 16 och 25 år från Botkyrka skapat sin egen vision om hur Fittja centrum skulle kunna se ut. De har analyserat miljön, identifierat problem och tagit fram lösningar.

I kuben kan man vara delaktig utan att befinna sig mitt på torget. Man kan se men välja om man vill synas.
Kristina Philipson, arkitekt på White

Paviljongen är byggd helt i trä och kommer att återbrukas i kommunen efter att den monteras ner från torget.

Projektet leds av tankesmedjan Global Utmaning och Botkyrka kommun tillsammans med White, Södertörns högskola, Changers Hub och Kungsvåningen som äger Fittja centrum.

På Fittja torg uppehåller sig idag nästan uteslutande män i olika åldrar. Genom att addera en annan typ av rumslighet, en annan skala och bjuda in till aktiviteter är förhoppningen att fler ska kunna uppleva torget som en naturlig mötesplats.

– Kuben är en enkel paviljong som handlar om att lägga till sittplatser och rumslighet på torget, en mänskligare skala bland det storskaliga. I kuben kan man vara delaktig utan att befinna sig mitt på torget. Man kan se men kan välja om man vill synas – förhoppningsvis kan det få fler människor att känna sig bekväma med att vistas på torget, säger Kristina Philipson, arkitekt på White.

Paviljongen är byggd helt i trä och kommer att återbrukas på bland annat förskolegårdar i kommunen efter att den monteras ner från torget. Det är en halvöppen struktur med sittplatser i och utanför. En av väggarna kommer kläs helt med en muralmålning som Fittjaborna skapar tillsammans under ledning av Botkyrka konsthall.

Genom innovationslabbar under året har ett nytt policydokument arbetats fram. Foto: Anders Bobert

Offentliga rum är till för alla

Tanken är att detta fullskaletest, tillsammans med alla andra idéer som kommit fram under projektet, ska inspirera till mer permanenta förändringar runt Fittja centrum på längre sikt.

– Vi vill att alla ska känna sig bekväma med att ta del av våra gemensamma offentliga rum. Det är en demokratifråga, säger Kristina Philipson.

Traditionellt sett är städer inte utvecklade utifrån flickors och unga kvinnors behov. Det vill Urban Girls Movement ändra på. Övertygelsen i projektet är att genom att prioritera unga kvinnor och flickor i stadsutveckling skapas en jämställd och jämlik offentlig stadsmiljö, som på sikt leder till ökad hållbarhet, inkludering och minskad segregation.

Vi vill att alla ska känna sig bekväma med att ta del av våra gemensamma offentliga rum. Det är en demokratifråga.
Kristina Philipson, arkitekt på White

Genom sex så kallade innovationslabbar under året har ett nytt policydokument arbetats fram. Till sin hjälp har tjejerna haft arkitekter, landskapsarkitekter, planarkitekter, forskare och andra experter. Resultatet blev ett ljusare och öppnare centrum med mycket plats för aktiviteter och umgänge. Ett förslag var en pool på ett av hustaken, utomhusbio och plats för konst. Ett annat förslag var ett stort växthus kombinerat med kiosk och radiostation.

Under en helg i vintras byggde tjejerna upp sitt alternativa Fittja centrum i Minecraft. Kuberna i spelet utvecklades sedan till verkliga modeller.

– Jag tyckte att det var viktigt att snabbt se ett fysiskt resultat. Stadsutvecklingsidéer tar många år att genomföra, men med den här paviljongen kan vi direkt testa några av tjejernas idéer och se vad det gör med platsen, säger Kristina Philipson som har varit med i projektet under året och är initiativtagare till pop up-kuben.

Kuben står på Fittja torg under vecka 33 och byggs av ett tiotal ungdomar som sommarjobbar åt Botkyrka kommun, med hjälp av en snickare.

PROGRAM

Torsdag 15/8 kl 13-15: Utemöbler målas, alla är välkomna att delta.

Fredag 16/8 kl 13-15: Workshop: Väggmålning i kuben, i konsthallens regi.

Lördag 17/8 kl 15-18 Unga Fittja: Livepod, (Edu Orten), baskettävling, mini-café, pilkastning och fotboll.

Pop up-kuben byggs den 12–14 augusti av feriepraktikanter i Botkyrka kommun och kommer att finnas kvar till den 19 augusti.

Dela gärna!