Så kan klimatneutrala Sätra bli verklighet

Västerås Stad planerar just nu för stadens första klimatneutrala stadsdel – Sätra. Vi har använt Whites metod för hållbarhetsanalys för att göra ett stresstest av den fördjupade översiktsplanen. Ta del av våra slutsatser och låt dig inspireras – Sätra är idag en pilot men kommer snart att vara ett exempel på lägstaribban i stadsplaneringen. Vi har kapacitet och kompetens att bygga en hållbar framtid, låt oss göra det tillsammans!

Västerås stad planerar att bygga en helt ny, klimatneutral stadsdel i Sätra. Ett ambitiöst grepp som skänker framtidstro och skulle kunna göra området till en ledstjärna i Sverige och världen. Vi tog vår hållbarhetsanalys till hjälp och gjorde en analys av den fördjupade översiktsplanen.  Resultatet visar på fantastiska möjligheter men också punkter som måste säkras upp för att nå de högt ställda målen.

 

Nycklar för framgång i arbetet med Sätra är

  • Samarbete och öppenhet för innovation
  • Bygg i massivträ
  • Håll fokus på långsiktig ekonomi och kvaliteter

 

Att ställa om till ett koldioxidneutralt samhälle är en ödesfråga för vår generation och en av byggbranschens största utmaningar. Vår bransch beräknas bidra med cirka 21 miljoner ton koldioxid årligen vilket motsvarar drygt en femtedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Om vi ska lyckas nå målet att vara ett helt klimatneutralt land år 2045 måste vi med andra ord radikalt förändra hur vi planerar, bygger och använder våra städer.

 

Ingen sitter ensam inne med alla svaren utan detta är ett arbete som vi måste ta oss an tillsammans och många av de lösningar vi kommer att behöva är innovationer som ingen kan förutse idag. Det kräver att vi gör en gemensam kraftsamling och tänker långsiktigt och flexibelt.

Ingen sitter ensam inne med alla svaren utan detta är ett arbete som vi måste ta oss an tillsammans

En sak vi vet är att koldioxidneutrala byggnader idag förutsätter att vi använder trä i konstruktionen i så stor utsträckning som möjligt. Vår erfarenhet från projekt med trästomme som till exempel Kvinnohuset i Örebro och Frostaliden i Skövde visar att det går att minska klimatavtrycket avsevärt och att trä dessutom kan ha flera andra fördelar vad gäller inomhusmiljö, byggtid, ekonomi och efterfrågan.

 

Utöver det måste vi säkerställa att det vi bygger är flexibelt, robust och av hög kvalitet så att det går att använda under lång tid framöver och att Sätra fortsätter vara en plusenergistadsdel även efter byggskedet då det byggs om och kompletteras.

 

Lyckas vi med allt detta, så kan vi skapa ett unikt projekt som kan visa hela världen vägen mot en hållbar framtid.

 

Läs hela analysen här

Dela gärna!