Rummen vi delar är nyckeln till nya idéer

Ända sedan vårens intåg har våra gemensamma rum i staden stegvis blivit alltmer tillgängliga. Parker, badplatser och torg är mer inbjudande i 20-gradig värme och kvällssol, än i det kalla novemberregnet.

För att minska polariseringen och bidra till ett demokratiskt och öppet samhälle behöver vi mötas över invanda gränser. Därmed måste vi också ha gemensamma rum som är tillgängliga året om och, som likt biblioteken finns till för, och är öppna för oss alla. Det är så vi utvecklar och bygger kreativa städer.

 

För det är när vi utmanar oss själva och kliver utanför det invanda som kreativiteten spirar. I tider av förändring och utanförskap spelar våra gemensamma platser en allt viktigare roll. Tekniken erbjuder stora möjligheter men kan inte ersätta mötet mellan människor IRL.

Vi behöver offentliga platser för samtal som ger oss nya idéer och förståelse för varandra.

Ett exempel på en sådan miljö är Stadshallen i Lund, där White nyligen vann den öppna allmänna tävlingen om att få utveckla detta kulturhus till förmån för Lundabor och andra besökare. Vinsten i Lund är en i raden av tävlingsframgångar både nationellt och internationellt den senaste tiden. Att vinna internationella uppdrag är en strategi vi arbetat med länge. Genom att verka internationellt stärker vi vår kunskap och vårt nätverk, på så sätt blir vi bättre rådgivare åt våra uppdragsgivare.

 

Vi har ett stort behov av att ständigt söka ny kunskap för att stärka branschen inte minst inom hållbarhetsfrågan. Vår tids största uppgift är att ställa om våra samhällen så att vi kan leva ett hållbart liv, inom planetens gränser. Det är glädjande att se de många initiativ som pågår, men de måste bli ännu fler. Just nu gläds vi särskilt åt att samarbeten med våra kunder fördjupas och vi går in i fler gemensamma innovationsprojekt, som exempelvis Återbruk Väst där vi tillsammans med bland andra Akademiska Hus, Göteborgs stad och Castellum ska bidra till ett ökat återbruk av byggmaterial.

 

Nu är det snart dags att ta sommar, men först har vi chansen att påverka och samtala på en annan öppen och demokratisk arena, under Järvaveckan och i Almedalen. I samarbete med Almega kommer vi där att lyfta fram hur svenska tjänsteföretag kan bidra till kreativitet och innovation. I arkitekturträdgården arrangerar vi ett seminarium med bostadsminister Per Bolund (MP) om hur arkitekter kan bidra till att bostaden blir en social rättighet snarare än en handelsvara.

 

Träffa oss gärna där, eller så tar vi upp diskussionen efter sommaren igen. För det är i mötet och samtalet vi skapar nya idéer tillsammans.

 

Alexandra Hagen, VD

Dela gärna!