Regionfullmäktige gav grönt ljus till första etappen av Nya CSK

I dagarna beslutade regionfullmäktige att godkänna den första etappen av till- och ombyggnaden av Nya Centralsjukhuset i Karlstad (Nya CSK). På uppdrag av Skanska och i samarbete med Region Värmland gestaltar vi det högteknologiska sjukhuset inklusive landskap. Vårdbyggnadsprojektet har höga hållbarhetsambitioner och ett av delprojekten, Mottagningshuset, blir Sveriges första sjukvårdsbyggnad med trästomme. Projektet Nya CSK Etapp 1 förväntas kosta 5,2 miljarder kronor och stå klart 2033.

Redan i januari 2019 fick vi uppdraget av Region Värmland att ta fram programhandling för omstruktureringen av CSK och i fjol stod det klart att vi fick uppdraget att utveckla systemhandling för till- och ombyggnaden. Sjukhuset kommer vara specialiserat för högteknologisk vård, effektiv akutvård och läkande vårdmiljöer. Hållbarhet spelar också en central roll i gestaltningen. Nu har regionfullmäktige beslutat att godkänna den första etappen av två. För Region Värmland är nu nästa steg att lämna in en ansökan om bygglov för Etapp 1.

För oss på White Arkitekter är det en fantastik ära att vi har fått vara en del av teamet sedan 2019. Vi gläds åt denna milstolpe i projektet och tillsammans med Region Värmland, Skanska och alla samarbetspartner ser vi fram emot ett fortsatt gott samarbete som bygger på öppenhet, dialog och ansvarstagande.
Cristiana Caira, ansvarig arkitekt, White Arkitekter

Projektet är regionens största sjukhusinvestering någonsin och omfattar ett nytt akuthus, mottagningshus, teknikförsörjningscentral och parkeringshus. Mottagningshuset som blir det första delprojektet i etappen kommer förutom trästomme även ha en fasad av återbrukat tegel. Byggstart är planerad 2024.

Akuthuset blir det andra delprojektet, byggnaden på drygt 80 000 kvadratmeter blir kärnan för högteknologisk vård i det framtida sjukhuset. Byggnaden som bland annat kommer bestå av helikopterplatta, ambulansgarage och en entré planeras att börja byggas 2026. Samtidigt kommer befintliga delar av sjukhuset att bevaras och utvecklas.

Kontaktperson

Cristiana Caira

Cristiana Caira

Arkitekt

Göteborg

+46 31 60 87 77

Dela gärna!