Region Värmland rekordsatsar på högteknologiskt sjukhus

I veckan beslutade Region Värmland om sin största investering någonsin, en satsning på 7 miljarder kronor till en omfattande till- och ombyggnad av Centralsjukhuset i Karlstad. Satsningen på sjukhuset är ett av Sveriges största vårdbyggnadsprojekt, ett sjukhus specialiserat för högteknologisk vård, effektiv akutsjukvård och läkande vårdmiljöer där allas behov tas i beaktning, från patienter till besökare och personal.

I januari 2019 fick vi i uppdrag att arbeta med omstruktureringen av Centralsjukhuset i Karlstad och programhandlingen färdigställdes före sommaren 2020. Under onsdagen kom beskedet från Region Värmland att man beslutat om rekordsatsningen som gör regionen redo att möta framtidens vårdbehov. Något som ställer höga krav på både arkitektur och planering.

 

– Att bygga lokaler för samhällsbärande verksamheter, så som sjukvård, innebär ett stort ansvar gentemot medborgarna, säger Cristiana Caira, områdesansvarig för vårdarkitektur på Whites Göteborgskontor, ansvarig arkitekt i projektet och professor i vårdarkitektur på Chalmers.

Arkitekturen i nya CSK tar höjd för att de framsteg som forskningen gör och sättet vi ger och får vård på kommer att revolutioneras flera gånger om under sjukhusets livslängd.
Cristiana Caira, ansvarig arkitekt på White

Arbetet har bedrivits i tätt samarbete mellan White, Region Värmland och ett antal experter och specialister. Allt från landskapsarkitekter till trafikplanerare och träbyggnadskonstruktörer finns med i arbetsgruppen. För vårdens framtidsutmaningar gäller inte bara demografi och att hålla jämna steg med forskningens framsteg, även kraven på hållbara byggnader ökar.

Genom att ha både helhetsperspektiv och samtidigt ta in detaljexpertis tidigt i processen möjliggör vi hållbar arkitektur.
Mathias Nilsson, uppdragsledare från White

– På Centralsjukhuset i Karlstad skapar vi inte bara ett sjukhus utan ett nav för hela Region Värmland, som medborgarna ska känna sig trygga med och stolta över, säger Mathias Nilsson, uppdragsledare från White som tillsammans med Cristiana Caira leder projektet.

 

På Region Värmland ser man fram emot vad det stora projektet kommer att innebära för medborgarna.

 

– Det har varit ett otroligt väl fungerande samarbete där både vårdens behov och de tekniska förutsättningarna tagits i beaktan och man har fått ihop en bra helhet, säger Jim Nilsson, projektchef på Regionfastigheter i Region Värmland.

 

Mer om projektet:

Det gemensamma målet för samverkansgruppen är att skapa ett sjukhus med effektiva flöden, hög patientintegritet och trivsamma miljöer för patienter, besökare och personal. Det innebär i praktiken en hög andel enkelrum på sjukhuset, något som forskningen visar är bra för återhämtning och minskar smittorisk.

 

Hållbarhetsfrågorna har varit i fokus genom hela processen och arbetet startades upp med en gemensam målbild för vad projektet ska leva upp till, detta under samordning av hållbarhetsspecialister från White.

 

En bärande tanke i utformningen av sjukhusområdet är att låta verksamhetens inriktning styra flödet, där den högteknologiska och akuta vården bedrivs i sjukhusets norra delar, vilket öppnar upp för sjukhuset att vara mer öppet och välkomnande i den södra delen, som öppnar sig mot staden. Utvändigt präglas Centralsjukhuset i Karlstad av omsorgsfullt genomarbetade tegelfasader och tydliga riktningar som följer Klarälvens sträckning längs sjukhusområdet. Gröna innergårdar och uppglasade ytor ger vilsamma utblickar över grönområden, älven och även uppåt, mot himlen.

Kontaktperson

Cristiana Caira

Cristiana Caira

Nyckelkundansvarig

Göteborg

+46 31 60 87 77

Dela gärna!