Rafael Palomo föreläser på Sydamerikas största konferens om vårdarkitektur

På Malmös sjukhusområde byggs nu två nya vårdbyggnader som förenar sinnlig formstark arkitektur med den senaste kunskapen inom dagsljus, miljö och energi. Rafael Palomo är arkitekt och fasadansvarig i projektet. Vi har intervjuat honom med anledning av att han blivit inbjuden till Sydamerikas största internationella konferens om vårdarkitektur för att prata om NSM.

Vad är det för konferens och hur blev du inbjuden att delta?  
Isabel Sanchez, lokalplanerare inom Region Skånes enhet Regionfastigheter, var inbjuden att delta i konferensen. Hon frågade om jag var intresserad av att hålla ett föredrag tillsammans med henne om NSM. Väldigt roligt att frågan kom från vår kund. Känns bra att vi tillsammans ska prata om uppdraget.

 

Det känns roligt och hedrande att få dela Whites arbete med NSM  i en sydamerikansk kontext, där flera framstående arkitekter och beslutsfattare inom vårdbyggen från länder i Sydamerika och Spanien deltar. Jag kan verkligen rekommendera alla som förstår spanska och är intresserade av vårdarkitektur att logga in och lyssna.

 

Ni har skickat in er förinspelade föreläsning som kommer att visas live på konferensen den 16 december. Vad valde ni att fokusera på?
Vi valde ut ett par teman som vi tänkte skulle vara relevanta för både andra deltagande arkitekter och för offentliga och privata vårdaktörer i Sydamerika.

 

Under vårt föredrag berättar jag hur vår dialog med Malmö stad och Regionfastigheter såg ut inför att detaljplanen för sjukhusområdet skulle antas. Jag går igenom hur vi redogjorde för våra tankar och beslut för beslutsfattarna av detaljplanen när det kommer till frågor som hur vi hanterade byggnadernas olika skalor, deras relation till varandra och hur vi löste utmaningar kopplade till behovet av att integrera byggnaderna i den nuvarande stadsdelen som ligger mitt i Malmö.

Ni valde att uppehålla er ytterligare i de tidiga arbetsprocesserna, eller hur?
Precis. Det har varit en utmanande och lärorik process att jobba med ett så kallat skalbyggnadskoncept, det vill säga att bygga tillräckligt generellt för att olika typer av verksamheter ska kunna flytta in och verka där. De erfarenheterna kändes viktiga att dela med sig av i detta sammanhang.

 

Vi tyckte också det var intressant att belysa hur vi från White, Regionfastigheter och andra aktörer inom Region Skåne har jobbat tillsammans med de kliniska verksamheterna, i högre utsträckning än vad som vanligtvis görs, och i tidigare skeden än i en traditionell byggprocess. Vi går igenom vilka utmaningar detta arbetssätt innebär, men framförallt, vilka fördelar det har gett för slutresultatet.

 

Har pandemin påverkat innehållet i er föreläsning?
Vi pratar kort om vilka konsekvenser vi tror pandemin kommer att innebära för framtida vårdarkitektur och hur vi redan har påverkats av det inom ramen för NSM. En infektionsklinik fanns redan på sjukhusområdet så den enheten ingår inte i NSM-projektet men pandemin har exempelvis inneburit att planlösningarna som gäller de ytor där personalen samlas har ändrats.

 

Men, vissa saker hade vi med oss redan före pandemin, som att vi ritat in dubbla korridorer på varje avdelning, just med tanke på att minimera risken för smittspridning och infektionsrisker.

 

Konferensen, 9º Congreso de Infraestructura Hospitalaria, äger rum den 15-17 december. Temat är ”Det nya sättet att bygga” , där nuvarande trender och framtida utmaningar för den nationella och internationella hälsoinfrastrukturen kommer att tas upp. Klicka här för mer information och anmälan.

Kontaktperson

Rafael Palomo

Rafael Palomo

Arkitekt

Malmö

+46 40 691 70 98

Dela gärna!