Plåtpriset 2020 till nya akutvårdsmottagningen vid Danderyds sjukhus

White hade två finalister, nya akutvårdsbyggnaden vid Danderyds sjukhus och Studenthuset i Linköping, till arkitekturpriset som delas ut till innovativa och hållbara byggnader, där plåtfasadens möjligheter har tillvaratagits på ett framgångsrikt sätt. Vinnaren utsågs i samband med PLÅT20 i Stockholm på torsdagen.

Vi är otroligt glada över att vinna Plåtpriset 2020. Vinsten och juryns fina motivering är ett fantastiskt kvitto på att vi tillsammans med alla involverade i projektet har lyckats skapa en funktionell, vacker och hållbar vårdmiljö.
Helena Polgård, ansvarig arkitekt på White

Den nya akutvårdsmottagningen vid Danderyds sjukhus invigdes i november 2019. Arkitektur och landskapsplanering utgår från evidensbaserad design där orienterbarhet, god tillgång till dagsljus och lummig grönska skapar en omsorgsfull miljö för patienter, personal och anhöriga. Akutvårdsmottagningen består av sju våningsplan dimensionerade för 95 000 patienter per år och 1000 medarbetare. Den nya akutvårdsbyggnaden ingår i en omfattande ny- och ombyggnation av Danderyds sjukhus genomförd av Locum, Region Stockholms fastighetsbolag. Läs om projektet. 

PLÅTPRISET 2020 delas ut av PLÅT20 och Svensk Byggplåt i syfte att uppmuntra och hylla innovation och hållbart byggande. Priset tilldelas en svensk arkitektbyrå som under 2019 färdigställt en byggnad på svensk mark, där plåtfasadens möjligheter har tillvaratagits och maximerats utifrån aspekterna form, funktion, innovation och miljö. Se övriga finalister.

 

Juryns motivering - Plåtpriset 2020

PLÅTPRISET 2020 tilldelas en byggnad som på ett modest sätt lyckats vända ett konventionellt uppdrag med ett specifikt program, till god arkitektur. Med återvinningsbara material och en funktionell utformning, står byggnaden placerad i nutid – väl förberedd för framtiden. Särskilt viktiga är fasadens mellanrum, vilka ger uterum för den som behöver andrum. Utmaningen med solavskärmning och interiöra hygienkrav, har lösts genom utanpåliggande aluminiumgardiners skydd och transparens. Med ljusspel och reflektioner ger dessa fasadpaneler ett distinkt uttryck till en vårdbyggnad som genererar syre, ljus och hopp. Vinnaren är nya akutvårdsbyggnaden vid Danderyds sjukhus. 

Dela gärna!