Origo vinner Malmö stads miljöbyggpris Gröna Lansen

Med kontorshuset Origo i kvarteret Bure har vi tillsammans med Wihlborgs Fastigheter skapat en modern och hållbar arbetsplats som främjar hälsa, sociala samspel och möten, även utanför sina egna väggar. Det har nu belönats med Malmö stads pris Gröna Lansen för miljömässigt hållbart byggande.

Gröna Lansen belönar ett miljömässigt hållbart byggande, som bidrar till en beständig stadsmiljö och klimatsmart livsstil. Vid utformningen av Origo har miljö och hyresgästernas välbefinnande satts i fokus med stora cykelparkeringar i bra lägen, flödande dagsljus och väl tilltagna balkonger med plats för möten i friska luften. Hela huset välkomnar cyklister och i anslutning till cykelparkeringarna på bottenplan finns omkädningsrum och duschar, vilket även underlättar för att träna på lunchen.

Genom att ge cykeln en framträdande plats både inspireras och förväntas folk till cykelpendling som en del av en hälsosam vardag. 
James Reader, ansvarig arkitekt

– De stora balkongerna låter aktiviteten i huset synas från gatan. Att barn och unga ser vuxna som arbetar är en viktig del i social integration och här är det kontorsarbete som får träda fram, säger James Reader.

 

Byggnaden ger gatrummet karaktär genom välgestaltade vardagsbehov. Fasaden med det branta taket, dess fönstersättning och materialanvändning knyter an till traditionella bostadsformer samtidigt som huset oblygt  visar sig som det moderna kontorshus det är. De välkomnande entréerna har en skala som spelgar kontorshusets närvaro som arbetsplats åt cika 500 personer med en upplevelserikedom som krokar arm med bostadskvarterens småskaliga gränder.

 

När kontorshuset utformades antogs de utmaningar som uppstår när gränserna mellan fritid och arbetstid, hem och kontor upplöses när stora delar av jobbet kan skötas via mobilen. Detta har även uppmärksammats av Gröna Lansens jury som beskriver Origo som kontorsplatsen som känns nästan som hemma.

Juryns motivering

”Origo är arbetsplatsen som känns nästan som hemma. Här förenas ett genomgående miljö- och hållbarhetstänk med en omsorg om trivsel och välbefinnande. Varje kontorsdel har en egen balkong med plats för utevistelse, växtlighet och odling. Genom volymhantering och gestaltning samspelar projektet väl med bostadsområdet runtomkring och ger en ny dimension till kontorshus. Bekväma cykelparkeringar på bottenplan och omklädningsrum i direkt anslutning uppmuntrar till cykelpendling. Miljöbyggnad Guld och ett eget miljöprogram med utökade kravställningar, förverkligar de höga ambitionerna från projektering till genomförande och gör Origo komplett.”

Dela gärna!