One Planet Bergsbrunna

”Fatta ett tidigt beslut om att Bergsbrunna ska bli världens ledande klimat- och resurssmarta stad.” Det skriver Nina Wittlöv Löfving, Anders Tväråna, Anna-Lena Elfving och Martin Ehn Hillberg på UNT debatt.

Vi vill uppmana Uppsala kommun och Region Uppsala att ta en tydlig global ledarposition inom hållbar stadsutveckling och visa världen att det är möjligt att både bygga och leva i en stad med ett hållbart ekologiskt fotavtryck.

 

One planet-konceptet skulle innebära en radikal omställning vad gäller planering, tekniska system, byggande, materialhantering och livsmönster. Ställ krav på alla inblandade aktörer att uppnå cirkulära flöden med ett absolut minimum av avfall, utsläpp och resursförbrukning i alla skeden.

 

Läs hela debattartikeln i UNT

Kontakt

Martin Ehn Hillberg

Martin Ehn Hillberg

Landskapsarkitekt, Kontorschef

Stockholm

+46 8 402 2612

Dela gärna!