Nytt certifieringssystem, NollCO2, för nollutsläppsbyggnader

Ett nytt svenskt certifieringssystem, NollC02, har lanserats. Nu kan alla inom byggbranschen börja använda det för att säkerställa att fastigheter är klimatneutrala i sin livscykel.

Det nya certifieringssystemet kallas ”NollC02” och är en följd av Sveriges åtaganden i World Green Building Council med startskott på COP21 i Paris 2015.  Målet är att alla byggnader ska vara koldioxidneutrala år 2050. För att nå detta mål har tio deltagande länder beslutat att ta fram nationella certifieringar för nollutsläppsbyggnader.

 

Andreas Eggertsen Teder, arkitekt och miljöspecialist på White i Malmö har sedan 2010 varit engagerad i arbetet med att ta fram riktlinjer för byggnader med noll klimatpåverkan, först i Norge och sedan 2017 inom Sweden Green Building Council.

 

Hej Andreas! Hur ser bakgrunden ut till att det nu kommer nya riktlinjer?

Jag har varit engagerad i många år i arbetet. Bakgrunden och ramverket till det certifieringssystem som lanseras på fredag startade i Norge, där jag deltog i forskningsteamet vid The Research Center on Zero Emission Buildings. Målet var att realisera sex pilotbyggnader och ta fram en norsk Zero Emission Buildings definition för klimatneutrala byggnader som svar på sina åtaganden i Kyotoavtalet.

 

Hur är detta kopplat till det nya svenska systemet?
Det är utifrån den norska definitionen som Sweden Green Building Council utgått från och som nu är klart och ska lanseras på fredag. Certifieringssystemet är tänkt som ett tillägg till de redan existerande certifieringssystemen LEED, BREEAM och Miljöbyggnad.

 

Berätta om din och Whites roll i det här arbetet?
Sweden Green Building Council, SGBC, är en svensk gren till en stor internationell intresseorganisation för miljövänliga byggnader. I Sverige är White ledande på området, bland annat genom arbetet med Färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor till 2045 som vi lämnade över till regeringen tidigare i år.
Flera av Whites medarbetare är engagerade och involverade i SGBC och i projektet:  Alexandra Hagen, vd, är styrelsemedlem i SGBC. Hållbarhetschef Anna Graaf och min kollega i Stockholm, Rickard Nygren.
Eftersom jag forskat och deltagit som praktiserande arkitekt på pilotprojekt i Norge, var det naturligt att engagera mig i arbetet och leda två arbetsgrupper.

 

White har ju sitt eget mål med – 30 klimatneutrala byggprojekt till 2019. Hur går arbetet där?

Vi har en ambition om att påbörja eller genomföra 30 klimatneutrala projekt före 2019 och även om vi inte kommer att hinner slutföra 30 klimatneutrala projekt till nästa år har vi påbörjat ett omfattande arbete. Med ett certifieringssystem på marknaden kommer det troligen bli enklare att få med sig våra kunder och förhoppningsvis enklare att nå och realisera vårt mål.

 

Vad hoppas du på nu när systemet finns?
Jag tror det kommer att stimulera byggnadsindustrin att designa miljöer som tar sig an utmaningen att bygga och drifta byggnader med 100% förnybara energikällor. Det kommer även att öka fokus på att välja material med låg klimatpåverkan. Därmed skyndas arbetet med att uppnå konkurrenskraftiga hållbara byggnader på!

 

Ekoladan. En 100 år gammal ekonomibyggnad/lada har blivit CO2-negativt hotell och retreat med hållbara och naturliga material.

NollC02

Läs mer om NollCO2 om  och Sweden Green Building Council.

Dela gärna!