Nya Velindre Cancer Centre tilldelas pris i European Healthcare Design Awards

Nya Velindre Cancer Centre kammade igår hem vinst i European Healthcare Design (EHD) Awards. EHD Awards är ett av de mest prestigefyllda internationella arkitekturpriserna inom vårdarkitektur och hyllar yrkesmässig och forskningsmässig kompetens inom design av vårdmiljöer runt om i världen. Ledplastikcentrum, Bromma sjukhus var också nominerat och blev Highly Commended.

Under EHD Congress i London presenterades igår vinnarna i EHD Awards. Utmärkelsen förespråkar vårdmiljöer som främjar hälsa och välbefinnande, integrerar kvalitetsförbättring och stödjer tillhandahållandet av behandling och vård på ett tillgängligt, hållbart och rättvist sätt. Nya Velindre Cancer Centre utsågs till vinnaren i kategorin Future Healthcare Design.

Med nya Velindre Cancer Centre vill vi tillsammans med NHS och våra samarbetspartners skapa framtidens vårdmiljö som stöder det mentala och fysiska välbefinnandet för både patienter och anhöriga men också erbjuder en toppmodern arbetsplats för personalen.
Michael Woodford, Director London Studio, White

Nya Velindre Cancer Centre

Projektet utvecklas av The ACORN consortium som leds av investeraren Kajima. Med höga hållbarhetsmål är byggnaden utformad för att maximera användningen av lokala naturliga material med låga koldioxidavtryck som främjar hälsa och välbefinnande. Tack vare användningen av material som exempelvis trä och kalk- och lerputs som är andningsbara och flexibla skapas en naturlig och lugnande miljö för patienter, anhöriga och personal.

Nya Velindre Cancer Centre innebär ett stort steg framåt för sjukvården i Storbritannien. Med fokus på material med låga koldioxidavtryck i kombination med målet att bevara det kringliggande landskapet så vilt som möjligt utformar vi ett vårdprojekt där miljön stödjer och kompletterar patienternas medicinska behandling.
Michael Wooford, Director London Studio, White

Nya Velindre Cancer Centre kommer att integreras varsamt i det walesiska landskapet med respekt för flora, fauna och ekologi. Samtidigt planeras nya platser i landskapet som exempelvis fruktträdgård och gemensam köksträdgård som syftar till att stödja hälsosamma vanor. Genom att utforma informella lekplatser och en mängd promenad- och cykelstråk samt platser för avkoppling uppmuntras lek och rörelse i naturen.

Utöver nya Velindre Cancer Centre var även vårt projekt Ledplastikcentrum Bromma sjukhus nominerat i kategorin Design for Adaption and Transformation och blev Highly Commended. Det var i mars 2020 som Vectura förvärvade Bromma sjukhus med visionen att revitalisera en teknisk uttjänt vårdbyggnad till ett levande centrum för vård och omsorg. Två år senare invigdes Ledplastikcentrum och genom fokus på återbruk har den äldre byggnaden väckts till liv. Projektet är ett bra exempel på hur en uttjänt byggnad kan återbrukas och utvecklas med nybyggnadskvalitet. Tack vare den nya verksamheten har Bromma sjukhus utvecklats med en toppmodern operationsmiljö för höft- och knäledplastiker.

Med Vecturas vision som utgångspunkt och med hjälp av återbruk har Bromma sjukhus anpassats till en attraktiv vårdmiljö som är hållbar över tid och skapar mervärden för både stadsmiljön och människorna som vistas där. Tillsammans med Vectura och samarbetspartners har vi hittat lösningar som gjort det möjligt att ha högt fokus på återbruk och samtidigt uppfylla alla vårdhygieniska krav.
Charlotte Ruben, ansvarig arkitekt, White

Ledplastikcentrum, Bromma sjukhus. Foto: Anders Bobert

Acorn consortium, Velindre Cancer Centre

Konsortiet utsågs efter en offentlig upphandling som genomfördes av Velindre University NHS Trust, och består av Kajima Partnerships, Sacyr, Abrdn, Andrew Scott, Kier Facilities Services, White Arkitekter, MJ Medical, Turley, Studio Response, Camlins Landscape Architects, Osborne Clarke, Operis, Confab Lab, Hydrock, Socotec och Ingho FM.

Samarbetspartners, Ledplastikcentrum

Ledplastikcentrum, Vectura, White Arkitekter, Skanska, Incoord och PE Teknik & Arkitektur.

Michael Woodford

Michael Woodford

Arkitekt, Kontorschef

London

+44 203 667 27 34

Charlotte Ruben

Charlotte Ruben

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 26 28

Dela gärna!