Nya Nationalmuseums inredning andas värdighet och respekt

Nu öppnar Nationalmuseum i Stockholm igen, efter fem år av renoveringar. Museet är Sveriges största för konst och design och i nya Nationalmuseum som öppnar den 13 oktober står både konsten och besökaren i centrum. En helt ny upplevelse utlovas, samtidigt som det finns plats för dubbelt så många besökare som innan.

White har varit Nationalmuseums inredningsarkitekt och varit med och skapat interiöra miljöer med specialritad fast och lös inredning i butik, ateljéer, sessionssalen, matsäcksrum och kontorsytor i Annexet.

 

– En så anrik byggnad som Nationalmuseum med pampiga och vackra rum tar man sig an med respekt och värdighet, säger Johan Björkholm, inredningsarkitekt på White. Wingårdh och Wikerstål har gjort ett helt fantastiskt arbete med moderniseringen av huset där man lagt mycket energi på att dölja teknik genom finurliga och genomarbetade lösningar.

 

Ambitionen har varit att jobba med naturliga material som skiljer sig från husets materialpalett. Inredningen är ett eget lager och har en hög detaljeringsgrad som är värdigt ett Nationalmuseum.

En så anrik byggnad som Nationalmuseum med pampiga och vackra rum tar man sig an med respekt och värdighet.
Johan Björkholm, inredningsarkitekt på White

Tillsammans med retailbyrån Workshop har vi utvecklat ett inredningskoncept för den butik som ligger i entréhallen. Butiken ligger i fonden mot museiparken. Det är en blandning av fasta och mobila element för att kunna skifta karaktär. Inredningen ska verka som bas till ett brett och varierat sortiment men samtidigt ha en egen och tydlig karaktär.

Ateljéerna är anpassade efter allt från barnverksamhet till representation. Inspirationen i gestaltningen kommer från tavlor och deras baksida – ramen och den uppspända duken. Här är det stora tag i de fasta enheterna med förvaring av material och flexibla möbler för att möta verksamhetens arbetssätt.

 

Sessionssalen används både för representation och möten, samt som loge för inbjudna gäster. Inredningen är huvudsakligen specialritad för rummet och går i varma färger och snickerier i alm.

Kontakt

Johan Björkholm

Johan Björkholm

Inredningsarkitekt, Ställföreträdande gruppchef

Stockholm

+46 8 402 26 86

Dela gärna!