Nya Mälarkrogen lyfter Västerås hamn

När Sjökrogen i Västerås brann ner 2016 försvann en uppskattad mötesplats. Tre år senare har den återuppstått som Mälarkrogen i en ny byggnad som tar inspiration från hamnmiljön. Genom smart gestaltning skapade White en modern och funktionsanpassad lokal på den gamla byggnadens fotavtryck – och kunden slapp en snårig process.

Det var ett speciellt uppdrag, Sjökrogen lämnade ett tomrum efter sig. Nu kommer det bli en levande träffpunkt igen och förhoppningsvis startskottet på ett fortsatt stråk längs med vattnet i hamnen.
Olov Gynt, ansvarig arkitekt

Uppdraget tog sin början i ett idéprojekt där White undersökte hur Västerås skulle kunna ta vara på och utveckla hamnområdet med höghus och en generös strandpromenad med lägre bebyggelse. Våra visioner fick stor uppmärksamhet och en av de som gillade idéerna var ägarna till den nedbrunna Sjökrogen. Den nedbrunna byggnaden var ett lapptäcke av konstruktioner och uttryck, lappat och lagat i etapper sedan mitten på 1900-talet. Men att ersätta den med en modern byggnad anpassad för dagens krav och en modern restaurangs behov visade sig inte vara helt enkelt.

Första budet från kommunen var att en ny byggnad var tvungen att vara i princip identisk med den som gått förlorad annars skulle det behövas en ny detaljplan. Genom att hålla sig till den gamla krogens fotavtryck men skapa ett nytt uttryck som anspelade på hamnmiljön och den timrade bebyggelsen i närheten lyckades vi dock sy ihop ett modernt förslag som gick hem.

 

– Det blev väldigt väl mottaget och sedan gick processen snabbt. Det har blivit jättefint på platsen och den nya byggnaden harmonierar verkligen med omgivningen, säger Olov Gynt.

Kontaktperson

Olov Gynt

Olov Gynt

Arkitekt, Kontorsledning

Västerås

+46 21 440 45 01

Dela gärna!