Nya Karlsängskolan i Nora förstärker stadens identitet som trästad

På uppdrag av Nora kommun har vi tagit fram en förstudie för en ny skola samt fritidsgård i centrala Nora. Förslaget visar på stolthet och framtidstro med välkomnande och flexibla lokaler med fokus på trygg miljö för elever och personal. Vi har haft rollen som processledare och arkitekt i projektet.

Under 2021-2022 ledde vi processen kring hur Nya Karlsängskolan skulle utformas, byggnadens placering och skolans relation till staden. Skolområdet ligger i nära anslutning till Noras stadskärna som är ett område för riksintresse. Den nya skolbyggnaden är en volym i tre våningar som bidrar till att länka ihop stadens delar. Placeringen anpassar sig till rutnätsstaden och bevarar och förstärker stråk och kopplingar till stadskärnan och intilliggande områden.

Byggnadens gestaltning tar sin utgångspunkt i sin funktion som Noras nya högstadieskola och fritidsgård. Ambitionen med gestaltningen är att framhäva träbyggnad och förstärka Noras identitet som trästad. Ta tillvara på kvalitéer och detaljer som finns i Nora för att sammanfoga det med modernt träbyggande.
Therese Eriksson, ansvarig arkitekt på White Arkitekter

Från vänster: Christian Kokvik, skolchef i Nora kommun, Sofia Asplund, projektledare för nya Karlsängskolan och Therese Eriksson, ansvarig arkitekt White Arkitekter

Det framtagna förslaget är en skola med gröna träpaneler, inspirerat av Nora och den kringliggande naturen, ett böljande tak som hämtar inspiration från Bergslagens skog och berg. Taket och fasaden är utformad för att ge ett välkomnande intryck oavsett vilket håll du kommer från. Lutningen på taket är framtagen för att underlätta för placering av solceller.

Kontaktperson

Therese Eriksson

Therese Eriksson

Arkitekt, Processledare, Ställföreträdande kontorschef

Örebro

+46 19 670 22 19

Dela gärna!