Nya internationella publikationer om Whites arbete med hållbar arkitektur

Sara Grahn, arkitekt på White och professor på KTH, är aktuell med medverkan i två nyutkomna internationella publikationer: en forskarantologi med titeln The Competition Grid – Experimenting With and Within Architecture Competitions och boken Sustainability in Scandinavia.

Böckerna är sinsemellan väldigt olika men avspeglar Grahns dubbla roller som akademisk forskare och aktiv praktiker. Antologin om arkitekturtävlingar kom till efter en serie internationella konferenser på temat. Som keynote på en av dessa konferenser blev Sara Grahn inbjuden till den diskussion som upptar kapitlet om vad tävlingsformen innebär för professionen och för arkitekturutvecklingen.

 

Den stora boken om skandinavisk hållbarhet, Sustainability in Scandinavia, är resultatet av ett pedagogiskt projekt initierat av Ali Malkawi. Under sin tid som lärare i arkitektur på University of Pennsylvania tog han initiativ till en sommarskola i hållbar arkitektur, och flera studieresor genomfördes till Norden för att titta på både samtida och traditionell arkitektur. Som en del av studiereseprogrammet tog Sara Grahn under flera års tid emot en grupp studenter i Whites Stockholmskontor Katsan som en förebild för genomfört och innovativt hållbarhetsarbete efter högt ställda mål, inte bara som byggnad utan som ett aktivt inslag i stadsutvecklingen runtom byggnaden.

Whites arbete med Kiruna har rönt ett stort intresse bland internationella praktiker och studenter.
Sara Grahn, arkitekt.

Sustainability in Scandinavia sammanför erfarenheter från studieresornas mål, och samlar de bästa exemplen på hållbar arkitektur från Sverige, Danmark och Norge. Ali Malkawi är idag Director of the Harvard Center for Green Buildings and Cities och Professor of Architectural Technology vid Harvard University, School of Design, där erfarenhetsåterföringen från Norden återkommer för nya generationer arkitekturstuderande, bland annat genom Sara Grahn som föreläsare under förra årets konferensprogram vid Harvard Center for Green Building and Cities.

 

 

Om publikationerna

The Competition Grid – Experimenting With and Within Architecture Competitions (red. Maria Theodorou och Antigoni Katsakou, RIBA Publishing 2018).
Sustainability in Scandinavia(red. Ali Malkawi, Marius Nygaard, Anne Beim och Erik Stenberg, edition Axel Menges 2018).

Kontakt

Sara Grahn

Sara Grahn

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 25 37

Dela gärna!