Nya funktionella möbler förbättrar friluftslivet

White Arkitekter har, på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm, arbetat med ett program för nya och funktionella möbler och anordningar i länets naturreservat. I och med pandemin har allt fler människor hittat ut i naturen och de nya anordningarna ska göra naturreservaten än mer tillgängliga, samt bidra till att besökarna får en ännu bättre naturupplevelse.

En undersökning som Länsstyrelsen Stockholm genomförde hösten 2020 bland länets förvaltare av natur- och friluftsområden visar att allt fler besökare har hittat ut i naturen i samband med pandemin.

På uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm har White Arkitekter tagit fram ett program för funktionella möbler och anordningar, med ambitionen att platserna ska bli än mer tillgängliga för besökarna, samtidigt som anordningarna ska hålla över tid och där enskilda delar kan bytas ut vid behov. Programmet innehåller skisser, beskrivningar och ritningar av standardiserade typmodeller för bänkar, bänkbord, bord, vedförråd, skyltställ, markörer, parkeringsräcken, vindskydd och toalettbyggnader.

Utgångspunkten för Whites gestaltning har varit långsiktig hållbarhet, naturliga material, smart konstruktion och en skärpt form som bygger på enkelhet och robusthet utan att vara naturromantisk. Möblernas grund är obehandlat trä och stål och en smart konstruktion gör så att virket håller länge. Programmet ska passa under många år och i många olika landskap.

Den skyddade naturen är värd en arkitektur och formgivning som är i klass med naturens egna upplevelsevärden. Vi har genom ett mångårigt engagemang i många olika nationalparker och naturreservat skaffat oss erfarenhet om gestaltning som kan göra det jobbet. Med stor omsorg om detaljer kan enkla material i rätt dimensioner ge en skärpa som står sig bra mot naturens mer fria former. Det blir en robust enkelhet med skärpa.
Mattias Nordström, tidigare uppdragsansvarig landskapsarkitekt på White Arkitekter

Programmet med tillhörande skisser kommer även att finnas tillgängligt för andra reservatsförvaltare som vill uppdatera sina anordningar.

Vi är mycket nöjda med resultatet. Anordningarna är genomtänkta, funktionella och smälter dessutom in fint i naturen. Redan nu har vi placerat ut anordningar i ett tiotal av de cirka 200 naturreservat som Länsstyrelsen Stockholm förvaltar.
Anna Ingvarson, reservatsförvaltare på länsstyrelsen

– Nya rastplatser i bland annat Stora Alsjön och Öja-Landsort har redan fått jättefin respons från allmänheten. Under kommande år fortsätter vi arbetet med att anlägga rastplatser och flera av dem kommer att vara tillgängliga att nå med rullstol. Ett av målen för Stockholms läns friluftslivstrategi är att fler människor ska kunna komma ut i naturen och uppleva de värden som finns där. Det är viktigt för folkhälsan. Vi tror att våra nya anordningar kan locka ut folk och underlätta besök i naturen, säger Anna Ingvarson.

 

Kontakt

Cecilia Jarlöv

Cecilia Jarlöv

Landskapsarkitekt, Gruppchef

Stockholm

+46 8 518 328 33

Dela gärna!