Nya finansieringsmodeller krävs för att säkra kulturens plats i staden

Alla pratar om att säkra kulturens plats i staden men hur gör vi det – långsiktigt och ekonomiskt? Den frågan har Helena Olsson, chef för stadsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm funderat på länge. Nu har teamet bakom Whites Stadsdelsatlas Sofielund fått i uppdrag att utforska just detta.

För att kulturen ska kunna fortsätta vara det nödvändiga kitt i samhället som den är och alltid har varit, behöver vi utveckla finansieringsmodeller som kan hantera de rumsliga utmaningar kulturaktörer möter idag. Hur ser de modellerna ut? Och vilka – inom kultursektorn såväl som bland fastighetsägarna – är nyckelaktörerna för att hitta en väg framåt? Det är några av utmaningarna Victoria Percovich Gutierrez, ekonom och hållbarhetsexpert på White Arkitekter i Malmö ska ta sig an i det nya uppdraget för Fastighetsägarna Stockholm.

Enligt henne fungerar kulturen inom dagens stadsplanering alldeles för ofta som ett tillfälligt verktyg i stadsutvecklingsprocesser, inte sällan som brandning vid platsskapande.

Vi behöver undersöka vilka strukturella och finansiella modeller som krävs för att värna kulturens permanenta plats och rum i staden. Utan en medveten förändring och ambition kommer vi inte kunna skapa den långsiktiga satsning på kulturens roll i staden som så många eftersträvar.
Victoria Percovich Gutierrez, ekonom och hållbarhetsexpert på White i Malmö

Helena Olssons förhoppning är att White, efter uppdragets slut, kommer ha identifierat viktiga finansiella pusselbitar som behöver synliggöras och vara med från start i värdeskapande stadsutvecklingsprocesser.

Vi behöver bena ut vilka finansieringsmodeller som kan realisera visionen om mer kultur i våra städer. I en bredare bemärkelse ser vi att det är en bransch som tar alltmer plats i våra städer.
Helena Olsson, chef för stadsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm

Insikten om kulturens betydelse finns men hur:et saknas, menar Helena Olsson:
– Hur skapar vi förutsättningar för kulturen och hur implementerar vi dem? Detta är knäckfrågorna.

Karl Landin, planarkitekt på White och involverad i projektet, konstaterar att det finns ett kunskapsglapp kring de här frågorna och att det därför inte är konstigt att det upplevs som svårt att långsiktigt skapa ekonomiska förutsättningar för kulturens plats och rum i staden.

Förr sågs kulturen och kulturaktörer som en förutsättning för samhällsbygget. Det fanns ett gemensamt synsätt på kulturen och kulturaktörer som en förutsättning för det slags samhälle vi ville skapa. Det medförde att man investerade i platser för både konsumtion och produktion av kultur.
Karl Landin, planarkitekt på White i Malmö

Idag behöver vi återuppväcka och utbilda oss kring de här frågeställningarna och perspektiven och ha med det ekonomiska perspektivet, menar han.

–  Uppdraget som Fastighetsägarna Stockholm gett oss och deras frågeställningar ligger helt rätt i tiden.

Här kan du läsa mer om Whites Stadsatlas Sofielund.

Kontakt

Victoria Percovich Gutierrez

Victoria Percovich Gutierrez

Processledare / specialist social hållbarhet

Malmö

+46 40 691 70 93

Dela gärna!