Ny tjänst för fastighetsutveckling underlättar och maximerar återbruk

I en tid av dämpad tillväxttakt och stora klimatutmaningar har återbruk fått en allt större betydelse. Därför har vi tagit fram en ny unik tjänst för fastighetsutvecklare som underlättar återbruk. White ReCapture är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att med hjälp av 3D-scanning inventera en byggnads återbrukspotential inför ny- och ombyggnationer.

Att undersöka en byggnads återbrukspotential har hittills varit en väldigt analog och tidskrävande process. Med White ReCapture upprättar vi en digital kopia av en byggnad samtidigt som återbruksexperter identifierar vilka material och delar den består av.

 

Potentialen för återbruk i nya tillbyggnads- och transformationsprojekt kartläggs och noteras i den digitala modellen. Därmed har en tidigare komplex och analog process blivit både digital och transparent. Kombinationen av digitalisering och vår specialistkompetens gör tjänsten unik. Med hjälp av våra miljöspecialister, antikvarier och arkitekter möjliggör vi ett effektivt och kvalitetssäkrat arbete.

Vi integrerar återbruk i designprocessen och på så vis gör vi det enklare för våra beställare att genomföra återbruk i stor skala. Det skapar också förutsättningar för fastighetsutvecklare att nå sina egna klimatmål likväl som branschens färdplan för en klimatneutral byggsektor.
Niklas Eriksson, erbjudandeägare för White ReCapture

Eftersom informationen är digital är det även möjligt att föra kunskapen vidare genom de olika stegen av projektet och tillgängliggöra informationen för alla som arbetar med modellen under projektets gång.

Utöver att på ett kostnadseffektivt sätt fastställa byggnaders återbrukspotential och optimera återbruksprocessen arbetar White även med att upprätthålla digitala kopior av fastigheter. Således kan vi stötta fastighetsägare med att kontinuerligt uppdatera den digitala modellen. Då har fastighetsägaren alltid en uppdaterad och funktionell modell av fastigheten och behöver inte lägga tid och pengar på att ta fram nya relationshandlingar för framtida ny- eller ombyggnationer.

Vi ser ett stort behov på marknaden av att skala upp återbruk och nu har vi skräddarsytt ett erbjudande för just det syftet. Vi jobbar redan skarpt med detta och har dialoger med flera intresserade fastighetsutvecklare som ser potentialen och fördelarna med White ReCapture.
Niklas Eriksson

Tjänsten är naturligtvis passande att använda vid ombyggnationer, men är också en lämplig komponent i digitaliseringen av ett fastighetsbestånd inför framtida ombyggnationer eller försäljning av material med återbrukspotential från byggnader som ska rivas. Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Niklas Eriksson som är erbjudandeägare.

Dela gärna!