Ny rapport: Så ska du tänka vid investeringar i laddinfrastruktur

År 2030 ska hela Sveriges fordonsflotta vara fossilfri. För att det ska bli verklighet måste det vara lätt att både ha och ladda elbilar. Därför är det viktigt att göra det enkelt och billigt att investera i laddinfrastruktur. Krångliga affärsmodeller och brist på kunskap gör det i dagsläget ofta svårt att veta hur och när man ska investera.

Projektet ”Affärsmodeller för laddinfrastrukturer” inom kontors- och bostadsfastigheter presenterar nu sina resultat. Under drygt ett år har projektet undersökt hur ansvariga inom bostads- och kontorsfastigheter bör resonera kring affärsmodeller för laddinfrastruktur så att man kan känna trygghet nog att installera mer laddning till elbilar.

I rapporten finns en beskrivning av nuläget samt råd och förslag på tillvägagångssätt för fastighetsägare och utvecklare när laddningsmöjligheter för elbilar ska etableras
Viktor Sjöberg, hållbarhetsspecialist på White

Omställningen går inte tillräckligt fort och det finns en utmaning i att både möta behovet av den snabba försäljningen av elbilar och att göra laddningen synlig så att fler vågar följa med.

 

Förutom att projektet har samlat information om teknik, affärsmodeller, leverantörers inspel och tidigare erfarenheter från projektgruppens egna satsningar behandlar även rapporten den effektutmaning som samhället i stort står inför. Fokus ligger på de lösningar som redan finns på marknaden idag.

För de som står inför sin första satsning är vårt råd att våga testa. Det bästa sättet att lära sig om laddinfrastruktur är att testa i liten skala
Christian Hollmann, projektledare för energifrågor på Botkyrkabyggen och deltagare i projektgruppen.

Fler råd:

– Ta reda på vilka behov som finns och välj en lösning som kommer flest till nytta.

– Våga föra dialog med leverantörerna om era behov. Det finns en flexibilitet i marknaden som kan skapa nya lösningar som passar bättre än befintliga affärsmodeller.
– Ta höjd för de lagändringar som kommer att införas inom en snar framtid, såsom tvång på antal laddplatser per parkeringsplats vid renovering och nybyggnation.

Projektgruppen har bestått av Sustainable Innovation, Botkyrkabyggen, Sabo, Skandia Fastigheter, Stockholmshem, Vasakronan, Vattenfall och White Arkitekter och projektet har genomförts med delfinansiering från Energimyndigheten.

 

Hela rapporten finns här .

 

För frågor kontakta undertecknad eller Lise-Lott Larsson Kolessar som varit delaktigt i referensgruppen för projektet.

Kontakt

Viktor Sjöberg

Viktor Sjöberg

Miljöspecialist, Tjänsteägare digital hållbarhet / Stf gruppchef

Stockholm

+46 8 402 26 22

Dela gärna!