Ny bok belyser vikten av dagsljus i den förtätade staden

Kunskapen om hur dagsljus påverkar människans hälsa har ökat markant under de senaste åren. Whitemedarbetaren och en av Sveriges ledande experter på dagsljus, Marie-Claude Dubois, är redaktör för den nyutkomna fackboken Daylighting and Lighting under a Nordic Sky.

Boken samlar den senaste forskningen rörande dagsljus och hur dess resultat kan tillämpas inom arkitektur och stadsbyggnadsprojekt.

 

Marie-Claude Dubois har över tjugo års erfarenhet av forskning och praktik rörande dagsljus. Idag är hon verksam som hållbarhetsspecialist på White arkitekter och som lektor och docent vid Lunds universitet. Hennes senaste forskning rör förtätning av städer och hur vinklar mellan byggnader påverkar dagsljuset inomhus.

 

– Dagsljusforskning är särskilt betydelsefull för oss i Norden på grund av vårt klimat och de speciella ljusförhållanden som vi har, med färre soltimmar och ofta molntäckta himlar. Frågan är viktigare än någonsin då utvecklingen går mot en ökad förtätning av våra städer, säger Marie-Claude Dubois.

 

Det avsnitt i boken som behandlar dagsljusets visuella kvaliteter har författats av ytterligare en Whitemedarbetare, arkitekt och ljusdesigner Malin Alenius. Hon är även bokens faktagranskare.

 

– Mitt bidrag i boken rör ljusets icke mätbara värden och de kvaliteter som uppstår i mötet mellan ljus och rum. Jag intresserar mig för hur vi arkitekter kan behärska dagsljuset i gestaltningsprocessen, berättar Malin Alenius, som också doktorerar på KTH inom detta fält.

 

Marie-Claude Dubois forskarkollegor på LTH; Niko Gentile, Thorbjörn Laike och Iason Bournas, har också bidragit med texter i boken, som sammantaget ger matnyttig kunskap om gällande regelverk och metoder för att analysera samt simulera tillgången till dagsljus. Boken belyser även hur dagsljus på bästa sätt kompletteras med energieffektiva ljussystem och dynamisk belysning. Olika lösningar exemplifieras med verkliga byggnadsprojekt.

 

– Min förhoppning är att dagsljus uppmärksammas allt tidigare i byggprocessen och att kommuner, studenter och praktiserande arkitekter kan ha användning av boken i sitt vardagliga arbete, fortsätter hon.

 

Daylighting and Lighting under a Nordic Sky ges ut av Studentlitteratur.

Contact Person

Marie-Claude Dubois

Marie-Claude Dubois

Arkitekt

Malmö

+46 40 691 70 91

Dela gärna!