Nu tar vi steget in i Tyskland – öppnar kontor i Stuttgart

Efter fem år av affärsutveckling och med tre pågående projekt tar vi nu ett fullt kliv in på den tyska marknaden. Med en fysisk närvaro genom en studio i Stuttgart kommer vi att säkra kvaliteten och leveranserna i projekten samt maximera kunskapsutbytet med kontoren på hemmaplan.

 

Tack vare välutvecklade digitala verktyg har White kunnat utöka nätverket och antalet projekt i Tyskland det senaste året, trots pandemin. Att företaget nu öppnar ett kontor i Tyskland är ett stort, men samtidigt naturligt steg.

Att öppna en studio i Tyskland har alltid varit målet med vårt engagemang och nu har alla pusselbitar fallit på plats med ett antal tävlingsvinster, löpande projekt och lyckade rekryteringar av svensk- och tysktalande medarbetare med lång branscherfarenhet på den tyska marknaden.
Barbara Vogt, Head of Business Development Tyskland

Våra nyanställda arkitekter i Stuttgart, Fredrik Larsson och Martin Arvidsson

 

Sedan 2016 har White byggt upp ett solitt nätverk i Tyskland med Barbara Vogt och Max Zinnecker i spetsen, båda med tyska rötter och språket som modersmål. Efter ett uthålligt och engagerat arbete har White nu kunnat anställa två nya medarbetare som arbetar operativt i uppdragen på plats i Stuttgart. Och med visionen om att bolagets arkitektur ska vara klimatneutral från år 2030 ser White fram emot att skapa innovativ och hållbar arkitektur som bidrar till de globala målen och the European Green Deal. Men de ser också fram emot ett ömsesidigt kunskapsutbyte.

Vår ledande kunskap inom klimatneutralitet, träkonstruktion, digitalisering och transformation är uppskattad bland våra tyska kunder. Å andra sidan har vi mycket att lära från den tyska branschen när det gäller materialkunskap, ingenjörskonst, projekteringsledning och hur arkitekten kan ta ett bredare ansvar i projekten. Kompetenser som i sin tur kan gynna vår position i Sverige.
Max Zinnecker, ansvarig arkitekt på White

Både svenska och tyska städer brottas med utmaningen hur man bäst omvandlar befintliga homogena stadsdelar och byggnader till att bli mer diversifierade miljöer med låg klimatpåverkan.

 

I Reutlingen omvandlar White det gamla industriområdet Heinzelmann till ett levande stadskvarter där boende och offentliga miljöer blandas med co-working och kontor. Samtidigt pågår projektet Campus Feuerbach i Stuttgart tillsammans med Günter Hermann Architekten, där Stuttgarts största gymnasieskola renoveras och flera nya skolbyggnader och en ny idrottshall integreras optimalt i området.

Kontaktperson

Barbara Vogt

Barbara Vogt

Arkitekt, Förtroenderådets ordförande, Head of Business Development Germany

Linköping

+46 8 402 25 12

Dela gärna!