Nu tar Stationshusen i Falkenberg form

Stationsområdet i Falkenberg tar form och ambitionen om ett stationsområde som sjuder av liv är inte långt ifrån verklighet. White har, på uppdrag av Eirefelt Fastigheter AB, arbetat med området sedan 2017. I nära samarbete med Falkenbergs kommun har vi arbetat fram en detaljplan med två nya kontorshus med verksamheter i entréplanet. Tillsammans med utemiljön blir det en plats där alla som bor och arbetar i området, liksom alla tågresenärer, kan mötas.

Snart är det möjligt att sitta på det nya torget och njuta av en kaffe i solvärmen medan du väntar på ditt tåg. Eller varför inte passa på att träna på morgonen och sedan ta med dig middagsmaten på väg hem från tågpendlingen från jobbet?

 

Längs Kilavägen uppförs i första etappen en byggnad med fyra våningar. I denna ska Friskis & Svettis och Region Hallands öppenpsykiatri för barn och vuxna flytta in slutet av 2020. Byggnaden närmast stationen är sju våningar hög och kommer att vara synlig när man närmar sig Falkenberg både från motor- och järnvägen.

 

Byggnadernas fasad präglas av ett raster i svart plåt som fylls ut med en gyllene träpanel. Mellan husen tar torget tag i de vertikala mörka linjerna från fasaderna och fortsätter ned i ett raster på torgyta där banden tredimensionellt växer ut till både sittbänkar och pallar. Den hårdgjorda ytan luckras upp med lummiga träd som ger skugga och ett vattenspel som ger platsen en lekfull ton.

Vi hjälper kunden att driva projekten så att alla kraven uppfylls samtidigt som de höga ambitionerna kring arkitektur och gestaltning bibehålls. Arkitekten jobbar oftast med helheten och lämpar sig därför bra att driva projekteringsprocessen.
Jimmie Ahlgren, kontorschef och projekteringsledare

En hög ambitionsnivå av byggherren Eirefelt Fastigheter AB och Whites team med både projektledning, arkitektur, landskapsarkitektur och miljö har medfört ett samspel där kvarteret som helhet får ta plats i staden och bidra till ett livfullare stationsområde.

 

Tillsammans med våra hållbarhetsspecialister ska etapp ett, som har börjat byggas, certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och etapp två har minst lika höga ambitioner.

Kontakt

Lotta Sundell

Lotta Sundell

Arkitekt, Kontorschef

Halmstad

+46 35 15 24 09

Dela gärna!