Nu öppnar Umeås nya science center Curiosum

I dagarna smygöppnar äntligen Umeås nya science center Curiosum som utformats av White Arkitekter. Det 110-åriga träsliperiet har omvandlats till en magisk värld för vetenskap, teknik och utforskande för hela familjen. Museet har dessutom fått en högteknologisk domteater som tillbyggnad.

Efter ett transformationsprojekt har det gamla sliperiet blivit Umeås nya besöksmål för vetenskap, teknik och utforskning. Kronan på verket har varit tillbyggnaden av den vackra domteatern – ett projekt som White i Umeå har arbetat helhjärtat med tillsammans med ljusdesigners från White i Göteborg.

 

– Det är fantastiskt kul att Curiosum äntligen kan ta emot sina första besökare. Det har varit ett oerhört roligt och utvecklande projekt som vi och alla inblandade parter har jobbat intensivt och engagerat med, säger Anna Zimdahl, arkitekt på White i Umeå.

Ett nytt spännande besöksmål som nu bara väntar på att fyllas av teknikintresserade, nyfikna umebor och tillresta.
Anna Zimdahl, arkitekt på White i Umeå

Kupolens yttre skikt består av 475 perforerade, triangulära aluminiumkassetter som fångar upp och reflekterar omgivningens, dygnets och årets växlande ljus och färger. Fasadens industriella karaktär förbinder kupolen med platsens historia och huvudbyggnadens ursprungliga användning som mekanisk industri. De geometriska formerna knyter an till den upprepade symmetrin i materiens innersta hjärta, till matematik, teknik och den mörka stjärnglittrande himmel.

 

– Domteatern har ett unikt och dynamiskt yttre som speglar verksamhetens högteknologiska inre. Precis som verksamheten korsar gränser, skapar samverkan och väcker nyfikenhet gör även exteriören det, säger Anna Hedlund, arkitekt på White i Umeå.

Fasadens skiftande ljus- och färgspel väcker nyfikenhet om vad som döljer sig där inne.
Anna Hedlund, arkitekt på White i Umeå

Ljusdesignens nyckelroll

Belysning kom att vara en nyckel för att på ett effektfullt sätt representera domens spännande verksamhet även utifrån. Bakom det yttre fasadskiktet döljer sig drygt 8400 ljuspunkter, var och en försedda med en röd, blå och grön lysdiod. Tillsammans utgör dessa vad som närmast kan liknas vid en gigantisk skärm, kapabel att snabbt kunna växla mellan regnbågens alla färger.

 

Ljuset har tack vare en god samordning mellan projektets olika parter integrerats fullständigt, vilket föranlett att kupolen förblivit fri från synlig teknik.
Viktor Martinsson, ljusdesigner på White i Göteborg

– En rad fasta scenarier har programmerats, vilka verksamheten har att välja bland. Det finstämda grundscenariot är statiskt, medan ett dynamiskt scenario med ett försiktigt skimmer i toppen kan aktiveras för att kommunicera för förbipasserande att det pågår aktivitet inuti domen just nu. Vidare finns en handfull effektfulla temascenarior ämnade att användas under kortare perioder att tillgå. Bland dessa återfinns Norrsken, Pride och Meteor, säger Viktor Martinsson, ljusdesigner på White Arkitekter i Göteborg.

Projektfakta

Arkitekt: White Arkitekter Umeå och Göteborg (arkitektur, ljusdesign och transformation)

Fastighetsägare: Campus X
Beställare och projektledare: Balticgruppen Bygg
Hyresgäst och brukare: Umeå universitet

Dela gärna!