Nu öppnar P.U.S.H – en ny skatepark och mötesplats mitt i Stockholm

Idag öppnar skateboardparken P.U.S.H i Gallerian Urban Escape, en ny urban mötesplats i hjärtat av Stockholm, designad av White arkitekter i samarbete med Performance Sk8.

P.U.S.H, Performance Sk8 Urban Skate House rymmer förutom en skateanläggning även popup-butiker, kontorsplatser och event- och konferensytor på 850 kvm med utsikt över centrala Stockholm. Konceptet utgår från skatekulturen som breddas genom inkluderande design.

Inredningen är inlånad, skänkt och återbrukad för att göra projektet till en del av ett cirkulärt kretslopp. Möblerna skapar flexibla ytor som uppmuntrar till rörelse och inspirerar till kreativitet under de 300 dagar som P.U.S.H håller öppet. Inredningen kommer sedan att säljas vidare och bidra till hjälporganisationen Sverige för UNHCR.

Det intressanta med projektet har varit utforma en miljö där olika aktiviteter öppnar upp för trygga möten mellan olika grupper. Många aktörer har bidragit till att göra detta till en inbjudande, tillåtande plats och det har varit otroligt kul att foga samman allt till en nyskapande helhet.
Magnus Lindgren, ansvarig inredningsarkitekt på White

Ljusdesignen stödjer de olika aktiviteterna i skateparken, förstärker färger och material som ger en välkomnande atmosfär för besökarna. Den tillfälliga arkitekturen i P.U.S.H och den stora tillgången på dagsljus har gjort det möjligt att använda återbrukad belysning och energisnåla ljuskällor utan att kompromissa med kvaliteten.

 

– 90% av belysningen på P.U.S.H kommer från reparerade armaturer och fullt fungerande lampor som inte kan säljas längre på grund av nya trender och den snabba teknikutvecklingen. Genom att tänka cirkulärt kan vi förstå hur resurser bäst kan användas för att möta användarnas behov och hitta klimatanpassade lösningar, säger Isabel Villar, ljusdesigner på White.

Att skapa jämlika städer och trygga mötesplatser för alla är en global utmaning. Därför känns det bra att med arkitektur och forskning kunna bidra till en plats som P.U.S.H, där människor får bättre möjligheter leva ett hälsosamt och hållbart liv.
Ulla Bergström, kontorschef på White i Stockholm

Nyligen genomfördes en workshopbaserad forskningsstudie av White Research Lab och Sveriges Skateboardförbund. Resultatet visar att god tillgänglighet, rumslig variation och multifunktionalitet tillsammans med en involverande designprocess ger rätt förutsättningar för att tjejer och andra underrepresenterade grupper ska känna sig bekväma i skateparkerna.

P.U.S.H Performance Sk8 Urban Skate House

P.U.S.H har skapats av nätverket bakom det svenska innovationsbolaget Performance Sk8 med syftet att stärka barn- och ungdomars självkänsla genom att erbjuda en trygg, social plats där unga kan mötas kring ett gemensamt intresse. White arkitekter är samarbetspartner i projektet tillsammans med AMF Fastigheter, Sverige för UNHCR, Better Shelter, Popup Agency och DesignLab Sweden. Mer information om program och aktiviteter finns på pushsthlm.com

Dela gärna!