Nu lanserar vi Klimat 2030 – Färdplan för en klimatpositiv framtid

Fem år har gått sedan Parisavtalet antogs med målet att begränsa den globala uppvärmningen med 1,5 grad. För att driva på klimatomställningen lanserar vi nu vår första Färdplan för en klimatpositiv framtid med fokus på Hållbara livsmiljöer, Cirkulär arkitektur och Klimatneutral design.

Vår roll är att forma den fysiska miljön och vi lägger tidigt grunden för att säkerställa ett hållbart liv över generationer. Som Skandinaviens största arkitektkontor har vi både ett ansvar och möjlighet att driva klimatomställningen i allt från planering av städer, design av byggnader och interiörer, till att skapa förutsättningar för en hållbar livsstil.

 

Vi har sedan tidigare deklarerat en ambitiös vision om att all arkitektur ska vara formstark och klimatpositiv 2030. För att nå dit krävs tydliga mål och strategier och färdplanen fokuserar mycket på vilket samhälle företaget vill bidra till att skapa.

Vi ser framför oss att det klimatpositiva samhället är ett stort kretslopp, som bygger på en cirkulär ekonomi med ett långsiktigt livscykelperspektiv.
Anna Graaf, hållbarhetschef på White

– Byggnader är klimatpositiva och miljöer planeras för att kunna hantera ett förändrat klimat, men samtidigt säkerställa människors hälsa, biologisk mångfald och möjlighet att leva på ett klimatsmart sätt, säger Anna Graaf.

 

Men för att branschen ska komma längre i klimatomställningen krävs ett ändrat synsätt, där utgångspunkten alltid behöver vara att ta vara på det som redan finns. Det allra bästa för miljön är trots allt att inte bygga alls. Vi vill utmana med cirkulär arkitektur och skapa ny design, funktion och attraktiva miljöer av det befintliga.

 

Samhället behöver göra en radikal omställning och den behöver göras nu! Vårt sätt att bidra till omställningen är genom arkitektur.
Anna Graaf, hållbarhetschef på White

För att nå längre kommer vi på White även satsa på att utveckla nya tjänster och modeller för digital design. Utöver det är kunskapsutveckling ihop med kunder och andra samarbetspartners en nyckel för att kunna nå klimatmålen.

 

Här hittar du vår Färdplan Klimat 2030, både i kort och lång version.

Kontaktperson

Anna Graaf

Anna Graaf

Hållbarhetsspecialist, Hållbarhetschef

Göteborg

+46 31 60 86 28

Dela gärna!