Nu invigs Torns nya församlingsgård i Stångby

I byn Stångby utanför Lund finns det något så ovanligt som ett församlingshem utan kyrka. Men det hindrar inte församlingen från att hålla gudstjänster – på söndag den 6 mars invigs församlingens nybyggda församlingsgård med högmässa i den nya samlingssalen. White har ritat byggnaden som har rum för såväl högtidliga ceremonier som stickcafé.

De kommande åren står Stångby inför en stor förändring när nya utbyggnadsområden ska utvecklas i anslutning till den gamla bykärnan. Den nya församlingsgården ligger längs bygatan, mellan den gamla byn och den kommande bebyggelsen. Förhoppningen är att byggnaden ska kunna fungera som en samlingspunkt för hela byn – både gamla och nyinflyttade Stångbybor.

Projektet började med en tävlingsvinst men har vuxit till så mycket mer. Det har varit en spännande resa att lära känna församlingen och få det nya huset att passa för deras verksamhet.
Rebecka Wijk, ansvarig arkitekt på White.

– Församlingen ser fram emot att få ta i bruk de nya lokalerna som är anpassade efter församlingens tankar kring kommande verksamhet. Vi ser nu att vi har en inbjudande miljö att välkomna både små och stora till. Ett hus där traditioner får möta framtid! Att tänka långsiktighet och hållbarhet har känts viktigt i projektet, säger Anna Svensson Melin, församlingsherde Norra Nöbbelövs och Torns församlingar.

Foto: Henrik Rosenqvist

Att byggnadens arkitektur skulle vara förankrad i den skånska byggnadstraditionen stod tidigt klart för oss. Den färdiga byggnaden är lik de allra första skisserna.

– Redan första gången vi kom till platsen kändes det självklart att arbeta med ett tydligt, traditionellt gavelmotiv mot bygatan. Då det fanns ett tydligt önskemål från verksamheten om en omgärdad trädgård var det också naturligt att placera volymerna som hos en trelängad skånsk gård, då skapas en skyddad plats i det blåsiga klimatet, säger Rebecka Wijk.

Relationen mellan ute och inne har varit en annan röd tråd i gestaltningen, med stillsamma utblickar mot landskapet och stora öppningar som låter besökarna röra sig mellan huset och trädgården. Stora befintliga träd bevaras och blir riktmärken i det flacka landskapet. Ett långt takfönster i samlingssalen öppnar sig mot himlen och släpper in det vandrande ljuset.

Foto: Henrik Rosenqvist

Utvändigt anpassar byggnaden sig till sin omgivning med en mörkröd tegelfasad som ger skärpa och tyngd åt volymerna. Men den som kliver in möts av en varm insida som precis som stommen är utförd helt i trä. Den höga målsättningen har varit en vacker byggnad med litet klimatavtryck, lång hållbarhet och minimalt underhållsbehov. Att kyrkan bygger med ett framtidsperspektiv märks också i byggnadens program – rummen är utformade så att de kan växa och krympa i takt med församlingens skiftande behov.

Whites team

Rebecka Wijk, ansvarig arkitekt
Fredrik G Nilsson, handläggande byggnadsingenjör
Markus Magnusson, ansvarig landskapsarkitekt
Åsa Haremst, ansvarig inredningsarkitekt
Josef Wiberg, arkitekt
Henrik Rosenqvist, arkitekt
Alexander Henriksson, landskapsarkitekt
Mikaela Åström Forsgren, ljusdesigner

Contact Person

Rebecka Wijk

Rebecka Wijk

Arkitekt

Malmö

+46 40 660 93 41

Dela gärna!