Nu invigs Skandinaviens första nollenergihotell

Den 1 juni invigs House of Choice i Arenastaden, Solna, som utvecklas till en modern stadsdel som sjuder av liv från morgon till kväll. House of Choice är en elva våningar hög byggnad, som med hjälp av solceller, passivhusteknik och geoenergi blir Skandinaviens första nollenergihotell och världens mest solcellstäta.

I takt med att resenärer blivit allt mer miljömedvetna och vill bo mer hållbart har White Arkitekter skapat framtidens byggnad i Arenastaden tillsammans med Fabege och Nordic Choice Hotels. Förutom 336 hotellrum rymmer byggnaden en kontorsdel för Nordic Choice Hotels svenska huvudkontor och 88 long stay-lägenheter. Nollenergi innebär att lika mycket energi som förbrukas också ska produceras.

Att nå nollenergi var projektets tydliga och gemensamma målsättning. Det visar att ett gott lagarbete och rätt prioriteringar leder till goda resultat – genom hela processen.
Petter Wesslander, handläggande arkitekt på White Arkitekter

Den södervända fasaden och taket har klätts med över 2 500 kvadratmeter solceller, vilket täcker byggnadens årsförbrukning av el. Det gör hotellet till världens mest solcellstäta.

 

Solceller installeras ofta ovanpå tak, utan tanke på utseende. På House of Choice bidrar de i stället till takets form och på fasaden sitter de inbyggda i glaspaneler i olika färg och form. Genom att integrera solcellerna i gestaltningen bidrar fasaden fortfarande med höga estetiska värden till omgivningen.

Detta nya sätt att jobba med solceller kräver god samverkan; här ska solceller, solskydd och fasadbelysning samsas. Genom etsning av solcellsglaset och med räfflor skapas en livfull fasad utan att solcellernas effektivitet påverkas. Att solceller integreras och blir en naturlig del av byggnadens gestaltning är en aktuell och viktig aspekt i omställningen till förnybar energi.

 

Byggnaden försörjs med kyla och värme från värmepumpar som effektivt laddar och hämtar energi från borrhålslager och har certifierats enligt FEBY Guld Plushus. Ett besök på House of Choice ska inspirera till ett hållbart sätta att leva.

Här lever du lite bättre än hemma och kanske tar du med dig idéer hem om ett solcellstak till villan eller en mer medveten middagsmeny i vardagen. Arkitekturen genomsyras av synlig och sinnlig hållbarhet.
Raimo Joss, ansvarig arkitekt på White Arkitekter

Kontakt

Raimo Joss

Raimo Joss

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 26 59

Dela gärna!