Nu invigs Psykiatrins kvarter på Södra Älvsborgs sjukhus

Nio år efter att vi började det inledande skissarbetet, flyttar nu barn- och vuxenpsykiatrin in i sina nybyggda lokaler på Södra Älvsborgs sjukhusområde. De nya byggnaderna är del av satsningen på utveckling av den psykiatriska vården inom SÄS och inrymmer bland annat avdelningar för heldygnsvård, öppenvård och lokaler för utbildning.

Bakom arkitektur och inredning i de nya byggnaderna står våra specialister på vårdarkitektur. Att avstigmatisera den psykiatriska vården och dess patienter har varit en viktig del av teamets uppdrag, och ledorden har varit att en vacker miljö uppmuntrar till omtanke om lokalerna och de som vistas där. De två nya byggnaderna knyts samman av ett torg som nu ska fyllas av patienter, anhöriga, studenter och personal. På markplan ryms ett café och ytor för möten, avkoppling och samvaro.

Det är en stor stolthet att nu kunna stå framför byggnaden tillsammans med hela teamet, och se att vi har lyckats förvalta väldigt många av de idéer och tankar som fanns redan för nio år sedan.
Cristiana Caira, ansvarig arkitekt

Det är med utgångspunkt i Whites forskning inom fältet vårdarkitektur som den nya vårdbyggnaden tagit form. I forskningsrapporten ”Arkitektur som medicin” framkommer att bältesläggningar, hot, våld och medicineringar inom psykiatrin drastiskt minskar när arkitekturen är utformad efter människans behov av trygghet och säkerhet, och har koppling till naturen*. I SÄS nya lokaler är vårdmiljöerna en del av vården. Träbeklädda väggar, milda färger, stora ljusinsläpp och vackra vyer ska ge en trivsammare vårdtid och ett snabbare tillfrisknande för patienterna.

Det är en utmaning att få med alla bra ambitioner i så långsiktiga projekt som detta. Tack vare den goda dialogen med en fantastiskt engagerad verksamhet, en driven projektledning och genom att vi kontinuerligt hämtat stöd från aktuell forskning har hela teamet kunna leverera ett resultat som vi är väldigt stolta över.
Cristiana Caira, ansvarig arkitekt

Kliniken kommer att kunna ta emot patienter från hela Älvsborgsregionen. Förutom de nya avdelningarna för barn- och vuxenpsykiatrisk heldygnsvård, öppnas även administrativa arbetsplatser som är behovsstyrda och anpassade till arbetet på kliniken. Den befintliga byggnaden som fram till idag  varit psykiatrisk slutenvård ska under 2021 byggas om för att inrymma den öppna psykiatriska vården.

Kontaktperson

Cristiana Caira

Cristiana Caira

Arkitekt

Göteborg

+46 31 60 87 77

Dela gärna!