Nu invigs OBOS första konceptförskola

På uppdrag av OBOS har vi tagit fram ett hållbart förskolekoncept för industriell produktion. Nu är den första förskolan under konceptet färdigställd, Skölsta förskola i Uppsala. Det firas med invigning tillsammans med kommunen, OBOS, förskolans barn och personalen.

Konceptet som vi har utvecklat i samarbete med OBOS går under namnet Start Learning. Fokus har legat på pedagogik, minskad klimatpåverkan, god inomhusmiljö, yteffektivitet och låga driftskostnader. Den är utformad i trä som tillverkas i OBOS svenska fabriker och är Svanenmärkt vilket skapar optimala förutsättningar för en bra pedagogisk verksamhetsutövning.

Det känns jättekul att den första förskolan under konceptet nu är färdigbyggd och ska invigas. Med höga gestaltnings- och hållbarhetsmål har vi skapat en trygg, inkluderande och hälsofrämjande förskola, där barnen kan utvecklas på sitt sätt – både i den lilla gruppen och i större grupper.
Johanna Hallgren, ansvarig arkitekt på White

Konceptet består av tre byggklossar; köks-och personalhuset, bashuset och bazaren. Dessa kan docka i varandra och anpassas på olika sätt. Det gör att förskolan kan uppföras i hela Sverige på platser med olika lokala förutsättningar och verksamhetsbehov.

Så långt det är möjligt placeras byggklossarna runt ett utomhustorg dit alla bashusentréer vetter. Torget blir det största rummet – en mötesplats med varierande aktiviteter och som utgör förskolans hjärta. Här skapas en omslutande och trygg gårdsmiljö med god orienterbarhet, överblick och samhörighet. Konceptet har lika stort fokus på uterummen som rummen inomhus.

Skölsta förskola ligger i ett vackert och naturnära läge och har sex avdelningar, ett tillagningskök med kapacitet för 130 barn och förskolans personal.

Förskolans byggklossar

Bashuset är själva avdelningen som består av groventré, hall, allrum, hemrum, wc och skötrum.
Bazar är det största inomhusrummet som binder ihop de olika avdelningarna (bashusen).
Personalhus-och kökshuset som rymmer all administration, personalfunktioner och tillagningskök inklusive varumottag.

Kontaktperson

Johanna Hallgren

Johanna Hallgren

Arkitekt

Stockholm

+46 8 587 121 02

Dela gärna!