Nu invigs nya Kiruna centrum efter att ha flyttats tre kilometer

Kiruna har varit under utveckling i många år och nu är första steget i flytten av centrum avklarat. Flytten av centrum är en av de största stadsomvandlingarna i modern tid, där White Arkitekter och Ghilardi + Hellsten stått för planen bakom stadsomvandlingen. Idag invigs nya Kiruna centrum och det firas med folkfest i dagarna tre.

Hur flyttar man en hel stad, utan att förlora dess identitet och karaktär? Det arbetet har White Arkitekter varit med och bidragit till, då de tillsammans med Ghilardi + Hellsten vann arkitekttävlingen om att utforma och ta fram en 100-årig utvecklingsplan för Kirunas nya stadskärna, hur det skulle fungera och genomföras.

Flytten har inneburit många utmaningar, men också en möjlighet utan motstycke att omvandla Kiruna till en mer miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar stad för nuvarande och kommande generationer.

Med invigningen av torget och centrum har stadsomvandlingen tagit ett stort steg framåt, men mycket återstår innan stadskärnan blir så innehållsrik och vacker som den kan bli.
Krister Lindstedt, ansvarig arkitekt på White

Den nya bebyggelsen har utformats utifrån i en tätare stadsplan, försedd med nya mötesplatser och kulturella faciliteter syftar till att främja det offentliga livet och göra det möjligt för en mer blandad befolkning att trivas. Tankesättet kring cirkulär ekonomi har varit viktig. Återbrukade hela hus, kvarter och återvunna delar och material har bidragit till att skapa nya Kiruna. Byggnader av kulturhistoriskt värde och som har en stor betydelse för Kirunaborna har kommit med i den nya staden för att skapa en kontinuitet i det som har gett, och kan fortsätta ge, Kiruna sin identitet.

Vid flytten av Kiruna har man tagit med sig det byggda arvet in i det nya, både byggnader och hela miljöer. Vi gläder oss åt att en riksangelägenhet som kyrkan har fått flytta med. Detta för att göra stadens historia begriplig. Identiteten har också skapats genom mötesplatser och närhet till grönska, vilket Kirunaborna lyfte fram för oss som viktigt.
Krister Lindstedt

Viktiga element i projektet har varit medborgardialogen, torget och mötesplatsen med nya näringar vid sidan av gruvdriften, hur samspelet med naturen utvecklas samt vad det innebär att förnya staden med återbruk.

Här kan du läsa mer om vad som händer under invigningsdagarna 1 – 3 september.

Kontakt

Krister Lindstedt

Krister Lindstedt

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 26 99

Dela gärna!