Nu invigs Linköpings nya utflyktsmål – Stångåmynningen

Idag invigdes ett nytt besöksmål i Linköping. En helt ny värmestuga, fågeltorn och brygga står nu redo att ta emot nyfikna besökare som vill uppleva det rika djurliv, med bland annat storskrake och havsörn, vid Stångåmynningen vid sjön Roxen.

Stångån startar i Vimmerby och flyter norrut till sjön Roxen, strax utanför Linköping. Området vid sjöns mynning har ett myllrande fågelliv och är året runt en bra plats för fågelskådning, så även vintertid eftersom vattnet sällan fryser till is.

När det gamla fågeltornet vid Stångåns mynning skulle bytas ut ville kommunen, förutom ett nytt fågeltorn, även skapa en ny besöksanläggning med både värmestuga och brygga. Trots att det är en mycket naturskön plats är det få som känner till den och detta projektet är en del i ambitionen att skapa en naturlig destination för både fågelskådning och friluftsliv. Den nya anläggningen ligger dessutom i nära anslutning till Linköpings jolleseglarklubb.

Naturnära upplevelser vid Stångån

Värmestugan och fågeltornet är placerat i slutet av en stig som löper parallellt med Stångån. Stigen går genom en gemensam förplats som delas med jolleklubben. Det nya brygganläggningen förlänger förplatsen helt ned till ån och skapar en stor aktivitets- och förtöjningsplats för småbåtar.

För att skilja besöksanläggningens och jolleklubbensfunktioner åt har både värmestugan och fågeltornet utformats med en tydlig insida och utsida. Värmestugan är utformad med vinklade, täta, sidofasader och en läktare som förhindrar insyn från förplatsen. Läktaren fungerar som en utvändig undervisnings- och rastplats för både besökare och jolleklubbens aktiviteter. Mot Roxens och Stångåns mynning har värmestugan helt öppna fasader. Tak och väggar är utförda i synligt KL-trä som ger en lugn och homogen atmosfär invändigt. Här sitter man avskärmat med en magnifik utsikt över båt- och fågelliv.

Det nya fågeltornet är placerat i direkt anslutning till värmestugan och skapar med sina täta räcken ett blickfång från långt håll. De nya byggnaderna med tillhörande element är utformade i stål och trä som ger besöksanläggningen ett samlat uttryck. Som ett svar på den starka horisontaliteten i landskapet har den obehandlade panelen på värmestugan och fågeltornets utsida en liggande utformning. På insidan av läktare och räcken är panelen utformad stående. Intentionen är att anläggningen ska behöva minimalt med underhåll där träverket med tiden ska bli grått.

Tillsammans med jolleklubbens aktiviteter blir den nya anläggningen med enkla medel en ny destination för besökande både från land och till sjöss.

Kontaktperson

Gith Thellsén

Gith Thellsén

Byggnadsingenjör, Kontorschef

Linköping

+46 13 35 57 45

Dela gärna!