Nu invigs de nya entréerna i Färnebofjärdens nationalpark

Färnebofjärdens nationalpark har uppdaterats för att bli tillgänglig för fler och förhöja upplevelsen av den storslagna naturen. White Arkitekter har ritat de nya platserna som invigdes i söndags.

Färnebofjärdens nationalpark har fått fyra nya, inkluderande entréer som stärker upplevelsen av Nationalparkens storslagna natur. Gestaltningen lyfter fram Dalälven och den unika miljön kring Färnebofjärden. Med utgångspunkt i det befintliga kvaliteterna har White föreslagit bevarande, återanvändning, förbättringar och tillägg. På så sätt har entréplatsernas historia kunnat bli en del av samtiden och framtiden i entréplatser som växer fram i ett samspel mellan nybyggnation och återbruk.

Med de tillägg som vi har gjort har vi både kunnat stärka nationalparkens identitet, tillgängliggöra den för fler och skapa en starkare upplevelse för besökarna från entrén och vidare ut i landskapet. Det är roligt att se hur uppskattat det har blivit.
Cecilia Jarlöv, ansvarig landskapsarkitekt på White

White Arkitekter har, i nära samarbete med Länsstyrelsen i Gävleborg län och Naturvårdsverket, arbetat med upprustning av nationalparkens entréer – från tidiga analyser och utredningar, via gestaltningsprogram fram till färdiga bygghandlingar.

Upprustningsförslaget för entréplatserna har också syftat till att implementera Sveriges nationalparkers varumärke och på så vis tydliggöra Färnebofjärdens släktskap med resten av landets nationalparker. White har arbetat för att ge Färnebofjärden robusta, långsiktigt hållbara lösningar både i utformning och materialval.

Dela gärna!