Nu återöppnar Malmö Stadsteater

Efter en fem år lång renovering utförd av oss och Haworth Tompkins architects i samarbete med Malmö Stadsteater och Malmö Stadsfastigheter, levererat av huvudentreprenören Team Skåne öppnar nu Malmö Stadsteater. Kärnan i projektet präglas av att öppna upp teatern till stadens liv och välkomna en ny publik.

Malmö Stadsteater, en byggnad i vackert rött tegel och granitsten, ritad av Theodor Wåhlin ursprungligen som Hippodromen 1898, bildar ett kvarter med den gamla cirkuslokalen i centrum som är omsluten av ett takvalv i trä, ljusinsläpp från höga fönsterband och kupol. Auditoriet har omgestaltats inom det bevarade historiska skalet, med en ny geometri för sittplatserna utformad som en hästsko och som tar hänsyn till den ursprungliga dodekagona cirkusplanformen. Detta förbättrar både publikens närhet och tillgänglighet samtidigt som det förankrar teatern i sitt historiska sammanhang. Ett demonterbart proscenium ger större konstnärlig flexibilitet för olika typer av scener och föreställningar. Tack vare kombinationen av flyttbara platser och utdragbar gradäng samt en ny balkongnivå i auditoriet har publikkapaciteten ökat med över 100 platser, till 520.

 

Haworth Tompkins

– Det har länge varit uppenbart att Malmö Stadsteater har behövt lösa mycket grundläggande utmaningar i vår K-märkta byggnad, en historisk hippodrom som är över 120 år gammal. Ändå såg ingen av oss vägen framåt förrän vi träffade arkitekterna från Haworth Tompkins. Trots pandemin och det fysiska avståndet kändes de aldrig långt borta. Tillsammans med White arbetade de konsekvent för att skapa en fantastisk teaterupprättelse och för att ge tillbaka Malmöborna ett hus som är öppet, varmt, demokratiskt och utan barriärer. En plats som vi alla kan besöka och känna oss välkomna till, säger Kitte Wagner, vd och konstnärlig ledare, Malmö Stadsteater.

Vårt första samtal med Kitte handlade om foajéns atmosfär och belysning. Från denna utgångspunkt och tillsammans med hennes team utformade vi projektet för att framhäva Malmö Stadsteater som en byggnad för offentliga sammankomster, en plats där människor med olika bakgrund kan mötas i en välkomnande och inkluderande miljö som är laddad med konstnärliga visioner.
Roger Watts, Director på Haworth Tompkins

En ny inglasad paviljong som delvis täcker den befintliga innergården länkar samman auditoriet med gatan. Samtidigt skapar paviljongen en inbjudande sekvens mellan den nya entrén och de renoverade teaterfoajéerna. Gårdspaviljongen fungerar som ett torg för teatern och blir en plats för mingel, workshops och musikuppträdanden och som en del av foajén under föreställningar. Den glasade fasaden utgörs av en vikvägg, som möjliggör att paviljongen kan öppna upp och bilda en förlängning av stadsrummet.

Tack vare ett gott samarbetet mellan samtliga parter och med en lyhördhet till husets själ har vi tillsammans skapat en arkitektur som signalerar öppenhet och som välkomnar hela Malmös befolkning. Genom att varsamt lägga en ny årsring i husets historia, hoppas jag att vi gett ny livskraft och därmed förlängt livet på denna fantastiska byggnad.
Felix Hansson, ansvarig arkitekt, White Arkitekter

Foto Åke E:son Lindman

Före renoveringen hade teatern ingen offentlig ingång från Kalendegatan. Genom att omvandla ett av rummen som vetter mot gatan, som tidigare var en perukbutik, till ett café och samtidigt öppna upp en gångförbindelse har en anslutning nu skapats mellan teatern och gatan. Det tidigare biljettkontoret som vetter mot gatan har omvandlats till en ny ateljéstudio. Studion kan användas till workshops för unga men också konserter, mottagningar och seminarier. Både caféet och ateljéns fönster vetter mot gatan vilket ger teatern en livlig gatufasad.

Byggnadsarbetet inleddes sommaren 2021 och teatern öppnade igen den 24 februari 2023.

Team White Arkitekter

Felix Hansson, Per-Anders Andersson, Ylva Melin Fürst, Mirja Wande, Karin Lantz, Nina Minjevic och Ulrika Essner.

Kontaktperson

Felix Hansson

Felix Hansson

Arkitekt

Malmö

+46 40 685 94 63

Dela gärna!