Nu är vi certifierade inom tillgänglighet

Enligt tillgänglighetskraven i PBL (plan- och bygglagen) ska alla byggnader och tomter som ritas och byggs vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Numer har vi tre medarbetare som är certifierade sakkunniga inom tillgänglighet. Därmed kan vi själva säkerställa att kraven uppfylls i våra projekt.

Det är Elin Grönberg, Ellen Lock och Silke Modes som blivit certifierade enligt TIL 2. Alla tre är erfarna arkitekter inom bostäder, utbildning och kontor och nu kan de även kontrollera att alla ritningar uppfyller tillgänglighetskraven.

 

– Att ingen ska få lämnas utanför är en av de övergripande principerna i Agenda 2030 och att skapa inkluderande miljöer är en viktig uppgift vi har som arkitektkontor. I och med att vi nu har egna sakkunniga inom tillgänglighet kan vi bli ännu bättre på det, säger Oskar Widlund, kontorschef på White i Örebro.

Dela gärna!