Stockholm har fått sitt första nya sjukhus på 40 år – Nya Karolinska Universitetssjukhuset invigt

I fredags invigdes NKS, ritat av White Tengbom Team. Patientens säkerhet och vårdupplevelse går som en röd tråd genom arkitekturen.

Sjukhuset är byggt för att ta hand om de allra svåraste skadade och sjuka patienterna. Kraven har varit mycket höga på att utforma miljöer som är anpassade efter vårdprocesserna där bl a högspecialiserad cancer, hjärt- och kärlsjukvård och akut trauma- och barnsjukvård kommer att bedrivas.

Vi har under hela arbetet haft patienten som utgångspunkt. Det ska vara en trygg och säker vårdmiljö, som värnar integritet och väcker hopp. Enkelrummens utformning och storlek, där man också kan behandla patienten och där det finns plats för anhöriga, har varit viktig.
Charlotte Ruben, arkitekt på White och samordningsansvarig för gestaltningsstrategin.

Miljöerna har utvecklats med  hänsyn till att ett stort antal kompetenser inom vården ska samverka för att ge bästa möjliga vård, där arkitekturen ska bidra till att uppfylla de krav som ställs på ett högspecialiserat universitetssjukhus idag och i framtiden. Det innebär att miljöerna måste vara flexibla och kunna förändras för nya behov och krav.

Vi är stolta och glada över att vara med på denna fantastiska resa från start till invigningen idag, där det funnits en stor lyhördhet för vår kompetens och erfarenhet inom vårdarkitektur. Något som syns och känns i det byggda slutresultatet. Vården kommer här bedrivas i ljusa och attraktiva lokaler - som i sin tur främjar god arbetsmiljö och ett snabbare tillfrisknande.
Charlotte Ruben

Under de mest intensiva åren arbetade 120 personer på arkitektkontoret WhiteTengbomTeam, projektbolaget som bildades 2010 för framtagandet av bygghandlingar till de 330 000 kvm nybyggnadsprojektet, med kompetens inom hållbarhet, landskap, stadsbyggnad, husbyggnad, BIM-projektering och projektledning. Sjukhuset har uppnått de högt uppställda kraven Miljöbyggnad Guld och Leed Gold. Sjukhuset är klimatneutralt och byggt med miljövänliga material. 

 

Se hela invigningsceremonin och seminarium här: http://webbtv.compodium.se/karolinska/

 

Bilder från Sveriges nyaste sjukhus: http://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2018/05/titta-in-i-sveriges-modernaste-sjukhus/

 

Kontakt

Charlotte Ruben

Charlotte Ruben

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 26 28

Dela gärna!