Nu är Hjärtats förskola invigd

Hjärtats förskola är en av Halmstad församlings småskaliga förskolor. Den ligger på Kärleken, en stadsdel i Halmstads kommun och speglar församlingens vision om småskalighet och möten över generationsgränserna. Förskolan står nu klar och invigdes i samband med höstterminens start.

Den nya förskolan är en utveckling av Kärlekens kyrka med tillhörande församlingslokal samt öppen förskola. De två nya avdelningarna, det nya tillagningsköket och den inspirerande utemiljön kompletterar kyrkans befintliga lokaler och skapar en naturlig och välkomnande mötesplats för barn och vuxna.

Mångfunktionalitet har varit en viktig del av projektet och förskolans ytor, både ute och inne, är utformade för att kunna samnyttjas mellan kyrkans olika verksamheter. Detta har bland annat resulterat i en större ateljé som binder samman de två avdelningarna. Under dagen används ateljén av förskolan medan den under kvällar och helger kan utnyttjas till övriga aktiviteter som exempelvis konfirmandundervisning.

Vi trivs väldigt bra i lokalerna! Den stora ateljén ger oss nya möjligheter till samarbete. Vi kan dela lokalerna med församlingshemmet och det blir en mötesplats för flera generationer samtidigt.
Jill Nilsen, rektor, Hjärtats förskola.

Även utemiljön har gestaltats med de olika verksamheterna i fokus. En lekfull entré med ett färgglatt pennstaket välkomnar barnen till förskolan och står i kontrast till kyrkans mer neutrala och stillsamma uttryck. Förskolegården är uppdelad i olika rum som syftar till att stimulera lek i alla dess former, från det mer aktiva till det stillsamma utforskandet. Rummen förstärks tack vare befintlig vegetation som till viss del har varit möjlig att spara vilket även skapar skuggiga lekmiljöer från start.  I mötet mellan gården och huset finns planteringar och avskilda uterum som ramas in av en spaljé – här kan barnen sova utomhus när det är dags för vila men uterummen kan även nyttjas som målarverkstad med uppställda stafflier när det är aktivitet.

Mångfunktionalitet är ett nyckelord när städer förtätas. Hjärtats förskola kommer kunna nyttjas på olika sätt av olika verksamheter på vardagar såväl som under helger. Det är effektivt markutnyttjande.
Sara Bauer, landskapsarkitekt, White arkitekter

Ambitionen är att förskolan ska kännas som en del av de befintliga byggnaderna samtidigt som den har ett eget inbjudande uttryck. Fasaden har gestaltats med enkla material som tegel, trä och plåt som hålls ihop genom den röda kulören. Byggnaden har stora markerade ”vink” fönster som ger rummen flödande dagsljus.  Interiört i rummen har fönsterna fått en djup nisch där barnen kan krypa upp och hitta en egen hörna.

Hållbarhet är en central del av projektet, stor vikt har lagts vid att välja sunda material och att utnyttja taket för solceller. Det ger också möjlighet för verksamheten att ha ett miljöfokus i det pedagogiska arbetet. Vi har varit delaktiga genom hela processen med ändring av detaljplan, bygglov och detaljprojektering.

Kontaktperson

Gunilla Grönbeck

Gunilla Grönbeck

Arkitekt

Halmstad

+46 35 15 24 04

Dela gärna!