Nu är Eskilstuna tingsrätts nya lokaler invigda

I före detta Myntverkets lokaler har Eskilstuna tingsrätt genom om- och tillbyggnad fått funktionella och ändamålsenliga lokaler med fler förhandlingssalar och ökad säkerhet. Gestaltningen av lokalerna är inspirerad av stadens industriella arv.

Tingsrättens verksamhet har vuxit och idag ställs det betydligt högre krav på säkerhet, tillgänglighet och representativitet än tidigare, samtidigt som lokalerna ska vara öppna och välkomnande. De nya lokalerna inrymmer ett femtiotal arbetsplatser och åtta förhandlingssalar, varav två har förhöjd säkerhet. Tingsrätten har även utrustats med den senaste tekniken, som bland annat erbjuder möjligheten till videokonferenssamtal. I och med flytten till egna lokaler nära järnvägsstationen får tingsrätten den självklara plats och dignitet som den förtjänar.

Gestaltningen tar avstamp i Eskilstunas arv som industristad, vilket genomsyrar alla val av färger, material och möbler. Stor omsorg har lagts vid alla val och en ambition har varit att inte lämna någon yta obearbetad.

I ett tätt och väl fungerande samarbete med husarkitekt Ahrbom & Partner har vi jobbat för att det ska upplevas som ett projekt där huset och inredningen inte konkurrerar med, utan förstärker, varandra.
Johan Björkholm, ansvarig inredningsarkitekt på White Arkitekter

Samtliga möbler har en redovisande och tydlig enkelhet med variation i material som stål, trä och textil. Domstolsverket har som målsättning att värna skandinavisk design, vilket stämmer väl överens med konceptet. Möblerna har provats ut i nära dialog med verksamheten för att vara ergonomisk, säker och bidra till den genomarbetade gestaltningen.

Tingsrätten är både en offentlig plats öppen för allmänheten och en arbetsplats för domstolens personal, vakter, nämndemän, åklagare och advokater. Det är viktigt att besökare ska känna sig trygga i en ibland utsatt situation, samtidigt som det ska vara säkert och funktionellt för vakter och övrig personal. Genom en väl genomarbetad färgsättning, väl förankrad i platsen och i kombination med gedigna material, skapas förutsättningar för en inkluderande och trygg miljö.

Kontakt

Johan Björkholm

Johan Björkholm

Inredningsarkitekt, Ställföreträdande gruppchef

Stockholm

+46 8 402 26 86

Dela gärna!